Holstebro Kommune

Nedklassificering af offentlige grusvej

subpage-img

Vejene opretholdes som private fællesveje, jf. vejloven  § 90 stk. 2. Holstebro Kommune skal træffe bestemmelse om, hvem der skal have vejret til vejen og hvem der fremtidig skal være vejejer. 

Holstebro Kommune har ikke kendskab til de enkelte ejendommes brug af vejen, men vælger, at partshøre dem der er skraveret på kortbilagene. Ved nedklassificering skal Holstebro Kommune tinglyse færdselsretten for de ejendomme, som skal have vejadgang. Jf. vejloven § 90 stk. 4. Såfremt du mener, at du skal have vejret skal du oplyse herom. Såfremt vejen er udmatrikuleret til offentlig vej vil Holstebro Kommune fortsætte som vejejer efter nedklassificeringen. Såfremt vejen ikke er udskilt i matriklen som offentligvej, vil de nuværende matrikelejere bliver vejere hvor vejen er placeret på deres matrikler. 

Vejen skal overdrages i en god og forsvarlig stand. Der skal i den forbindelse udarbejdes en tilstandsrapport. I første omgang er der udarbejdet en foreløbig tilstandsrapport. Denne foreløbige tilstandsrapport skal i høring i 12 uger.  

Kortbilag for samtlige veje, som agtes nedklassificeret finder du i menuen til højre. De foreløbige tilstandsrapporter for offentlige grusveje som agtes nedklassificeret finder du i menuen til højre. I menuen finder du også et bilag indeholdende en orientering om procedure og lovhjemmel.

Har du bemærkninger til vejret eller de foreløbige tilstandsrapporter skal de sendes til trafikogpark@holstebro.dk eller pr. post til: Trafik og Park, Kirkestræde 11, 7500 Holstebro, senest den 19. juni 2015. 

Se de foreløbige tilstandsrapporter
 

Nyt i december 2015

Nyt i december 2015

Vejene opretholdes som private fællesveje, jf. vejloven § 90 stk. 2. Holstebro Kommune skal træffe bestemmelse om, hvem der skal have vejret til vejen og hvem der fremtidig skal være vejejer.
Holstebro Kommune offentliggjorde de foreløbige tilstandsrapporter i foråret 2015.

Der er nu udarbejdet en endelig tilstandsrapport for de offentlige grusveje der nedklassificeres til private fællesveje. Den endelige tilstandsrapport sendes til de berørte parter i december 2015 og januar 2016.

Den endelige tilstandsrapport kan påklages til vejdirektoratet senest 4 uger fra parterne modtager brevet.

De endelige tilstandsrapporter kan ses her eller under "Læs mere".
 

Flg. offentlige grusveje nedklassificeres til private fællesveje.

Flg. offentlige grusveje nedklassificeres til private fællesveje.

 • Baunbækvej, 
 • Bjergbyvej, 
 • Burvej 14, 
 • Damgårdvej,  
 • Ejsingholmvej 6-8, 
 • Falhedevej 89-93, 
 • Fælledvej, 
 • Garsdalvej, 
 • Geddalvej 69-71, 
 • Gl. Skolevej, 
 • Handbjergvej 21-23, 
 • Hækvej, 
 • Idomlundvej, 
 • K. L. Aastrupsvej, 
 • Kidbækvej, 
 • Klostervej, 
 • Krogsgårdvej, 
 • Møllevej, 
 • Nr. Viumvej, 
 • Præstegårdvej, 
 • Sdr. Fjandvej, 
 • Skavevej 4, 
 • Skråvej, Herrup,
 • Staby Kærgårdvej, 
 • Strandlyst, 
 • Strovstrupvej, 
 • Stubbergårdvej, 
 • Svendsholmvej, 
 • Søndergårdsvej, 
 • Trimagervej, 
 • Udstrupvej, 
 • Vangsbovej, 
 • Viborgvej 314-320, 
 • Vindelevvej, 

Kontakt

Teknik og Miljø

Trafik og Park

E-mail: trafikogpark@holstebro.dk

Tlf.: 9611 7555

Kirkestræde 11
7500 Holstebro