Holstebro Kommune

Nedklassificering af offentlige veje i by

subpage-img

Vejene opretholdes som private fællesveje, jf. vejloven  § 90 stk. 2. Holstebro Kommune skal træffe bestemmelse om, hvem der skal have vejret til vejen og hvem der fremtidig skal være vejejer. 
Holstebro Kommune har ikke kendskab til de enkelte ejendommes brug af vejen. Ved nedklassificering skal Holstebro Kommune tinglyse færdselsretten for de ejendomme, som skal have vejadgang. Jf. vejloven § 90 stk. 4. Såfremt du mener, at du skal have vejret skal du oplyse herom. 
Såfremt vejen er udmatrikuleret til offentlig vej vil Holstebro Kommune fortsætte som vejejer efter nedklassificeringen.
Såfremt vejen ikke er udskilt i matriklen som offentlig vej, vil de nuværende matrikelejere blive vejejere hvor vejen er placeret på deres matrikler. 

Vejen skal overdrages i en god og forsvarlig stand. Der skal i den forbindelse udarbejdes en tilstandsrapport. I første omgang er der udarbejdet en foreløbig tilstandsrapport. Denne foreløbige tilstandsrapport skal i høring i 12 uger.  

Kortbilag for samtlige veje, som agtes nedklassificeret finder du under "læs mere" Punktet eller længere nede på siden.
De foreløbige tilstandsrapporter for offentlige boligveje i byer, som agtes nedklassificeret samt orientering om procedure og lovhjemmel, finder du ligeledes under "Læs mere". 

Har du bemærkninger til vejret eller de foreløbige tilstandsrapporter skal de sendes til trafikogpark@holstebro.dk senest den 1. juli 2016. 
 

Orientering om procedure og lovhjemmel m.m.