Holstebro Kommune

NemRefusion - Sygedagpenge

subpage-img

Via NemRefusion kan virksomheder, selvstændige og A-kasser anmelde og anmode om refusion af syge- og barseldagpenge. Derudover kan virksomheder samt selvstændige indberette sygefraværssamtalerne digitalt. 

-> Gå til NemRefusion

Virksomheder og selvstændige har også adgang til et venteregister, som automatisk via e-mail og sms kan varsle virksomheden om de mange frister på syge- og barseldagpengeområdet. Det giver mulighed for at tilpasse indberetningen til virksomhedernes normale lønanvisningsrutiner. Endelig har virksomheder og selvstændige også adgang til at se status på kommunens sagsbehandling og specifikationen af eventuelle udbetalinger. 

NemRefusion er således en intelligent, digital postkasse som forbinder virksomheder og kommuner og optimerer fælles arbejdsgange. NemRefusion er gratis at anvende for virksomheder, selvstændige og A-kasser.

Hotline for digital selvbetjening

Hvis du har problemer med en digital selvbetjeningsløsning, så kan du kontakte hotline

Selvbetjening