Holstebro Kommune

Skoler i balance - ny skoleordning for Holstebro by

subpage-img

I Holstebro udvikler vi folkeskolen. Vi har en fælles ambition om at skabe bemærkelsesværdige gode resultater i folkeskolen.

Der er i november 2015 vedtaget en ny skoleordning for Holstebro By, hvor de nuværende 5 skoledistrikter nedlægges og der pr. 1. august 2016 etableres et samlet skoledistrikt med 3 undervisningssteder på Rolf Krake Skolen, Sønderlandsskolen og Nørre Boulevard Skolen.

Sønderlandsskolen og den nuværende Birkelundskolen (kommende Nørre Boulevard Skolen), renoveres og ombygges for en samlet anlægssum på i alt ca. 205 mio. kr.

Etablering af en ny skoleordning for Holstebro by skal være med til at optimere de pædagogiske rammer og læringen for alle elever i Holstebro by.

Inden for ét samlet skoledistrikt sikres såvel en skoleordning med effektiv pædagogisk ledelse som god ressourcestyring.

 

Kontakt

Børn og Unge

Folkeskoleafdelingen

Rådhuset, Kirkestræde 11
7500 Holstebro

boern.unge@holstebro.dk
9611 7536