Det handler om tilgængelighed, nærhed og lige muligheder.

Midt- og Vestjylland ønsker at tilbyde borgere og virksomheder et højt serviceniveau og en god livskvalitet, som kan skabe grundlaget for en fortsat innovativ og bæredygtig udvikling. Til dette formål er der brug for en veludviklet infrastruktur.

-> Læs mere om motorvejen til Holstebro