I en tid hvor ungdomskriminaliteten falder kraftigt, har børn og unges mistrivsel i stedet fået et nyt og mere indadvendt udtryk. 
 
Undersøgelser viser, at et stigende antal unge føler sig stressede, triste og ensomme - og flere kæmper med psykiske problemer. Uddannelse og individuelle præstationer er pejlemærker for nutidens unge, og mange er ikke robuste nok til at klare de store forventninger, som de selv, forældre og samfundet har til dem.
 
Det er udgangspunktet for kurset ”Det svære ungdomsliv”, som SSP i Holstebro Kommune afholder 18.-19. februar 2015 på Bechs Hotel i Tarm. 
 
Omkring 65 kontaktpersoner fra områdets ungdomsuddannelser, skolefolk, politi, gademedarbejdere og andre nøglepersoner deltager i arrangementet, der bl.a. byder på oplæg fra professor Carsten Obel og familievejleder Lola Jensen. 
 
- Kurset sætter fokus på årsagerne til de unges problemer, og hvordan vi professionelle kan forebygge mistrivsel, misbrug, ensomhed og radikalisering. Det handler blandt andet om at styrke samhørighed og få større kvalitet i de unges relationer - og ikke mindst at hjælpe forældrene med deres forældrerolle, fortæller SSP-koordinator i Holstebro Kommune, Jon A. Jørgensen, om kursusprogrammets indhold. 

Skru ned for test – sats på fællesskabet

For professor ved Institut for Folkesundhed, Carsten Obel, er et snævert fokus på faglighed, test og individuelle præstationer frem for fællesskab og udvikling af social kompetencer en del af forklaringen på de unges udfordringer:
 
- Vi ser en stigning i antallet af børn, der får diagnoser, og børn der klager over psykiske problemer, som på flere niveauer er bekymrende. Under opvæksten bruger de fleste danske børn en stor del af deres hverdag i institutions- og uddannelsessystemet. Fra et samfundssynspunkt er det vigtigt, at de får boglige kompetencer, men i en verden præget af udvikling, er det allervæsentligste, at de bliver godt rustet til at klare mødet med virkeligheden bedst muligt udenfor de trygge rammer, siger Carsten Obel.

Aktuel forebyggelse af radikalisering

- Set i lyset af attentaterne i København i weekenden glæder det mig, at arrangørerne af kurset har ændret kursusprogrammet, så deltagerne også får en aktuel viden om forebyggelse af radikalisering og ekstremisme, og hvilke handleplaner Holstebro Kommune har for dette område, siger Torben Gudiksen, der er formand for Udvalget for Børn og Unge i Holstebro Kommune.

Støtte fra Lions 

Kurset er støttet med midler fra fem lokale Lions-klubber, og Torben Gudiksen, er meget taknemmelig for bidraget, der bl.a. sikrer en lav deltagerbetaling. 
 
- Vi skylder Lions en stor tak for at løfte et socialt ansvar og bakke op om et initiativ, der øger samspil og viden om trivsel hos områdets kræfter, siger Torben Gudiksen.
 
- Det er en stor fornøjelse for Lions-klubberne i Holstebro Kommune at støtte dette arrangement, som giver SSP-kontaktpersonerne mulighed for at mødes, udveksle erfaringer og indhøste ny viden. Lions-klubberne gør en stor indsats for at hjælpe med at forebygge misbrug blandt unge, og dette kursus handler jo om unges trivsel. Unge der trives, og har det godt, bliver ikke misbrugere, siger Peter Voss Hansen fra Lions Club i Vinderup.