Holstebro og Herning kommuner, Aalborg Universitet og Kommunernes Landsforening går i gang med et ambitiøst innovationsfondsprojekt om nye beskæftigelsesindsatser for udsatte grupper.
 
Kan vi gøre det bedre for udsatte borgere, som har haft svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet?
Sådan lyder spørgsmålet fra samarbejdspartnerne, der blandt andet vil søge efter nye svar i samarbejdet mellem borgere og professionelle i jobcentrene.
 
Ved at involvere medarbejderne i langt højere grad og inddrage borgernes eget perspektiv på livssituation og ressourcer håber projektet, at udvikle nye metoder, der forbedrer kvaliteten i indsatserne - også hvad angår omkostninger og resultater.
 
- Det ikke blot et spørgsmål om hvilke ydelser og indsatser borgeren får, men også et spørgsmål om hvordan disse leveres, siger Helle Bro, der er direktør for arbejdsmarkedsområdet i Holstebro Kommune.
 
- Samfundsøkonomisk har det stor betydning, hvis personer fra denne gruppe i et større omfang kommer ud på arbejdsmarkedet og bidrager til arbejdsstyrken. Det vil også have en positiv effekt på de sociale forhold for den enkelte med mindre marginalisering, bedre sundhed og social arv, forklarer Helle Bro. .
 
Hun ser store perspektiver i at finde ny viden og teste nye modeller for netop udsatte, især fordi udviklingen peger på, at flere unge i målgruppen har svært ved at finde sig tilrette på arbejdsmarkedet.
 
Det lokale virksomhedssamarbejde og opsøgende arbejde er også afgørende for succes i beskæftigelsesindsatsen. Så metoderne til at matche arbejdsmarkedsbehov, arbejdsgiverforventninger og -engagement er også vigtige at udvikle, siger Helle Bro:
 
- Trods utallige reformer med både understøttende og disciplinerende elementer, er det fortsat en stor udfordring at bane vejen til en bedre fremtid for vores udsatte borgere. Der er derfor store potentialer i at skabe innovation i praksis i forhold til at matche arbejdsmarkedsbehov med arbejdsgivernes forventninger og engagement.
 
Traditionelt er udveksling mellem forskning og praksis foregået i en forventning om, at praksis rettede ind efter forskningsresultaterne. Denne tilgang er blevet kritiseret for sin hierarkiske struktur og manglen på feedback-muligheder fra praksisområdet. Projektet, der officiel hedder ”Local Innovation in Social and Employment Services”, er derfor baseret på en mere balanceret tilgang til forskning-praksis samarbejdet.
 
- Projektet bestræber sig på at udvikle forskningsmæssigt solidt forankret viden med ’flyvehøjde’, som samtidig er relevant for kommunerne og virker i praksis. Forudsætningen for at skabe innovation er, at de involverede partnere er dedikerede til udveksling af nye ideer, ny viden og mulige løsninger til de komplekse og store udfordringer beskæftigelsesindsatsen står over for, afslutter Helle Bro.