Næste skoleår bliver den nye fællesprøve obligatorisk, og det kræver, at der kommer mere fokus på de tværfaglige forløb og samarbejde mellem faglærerne.
 
Torsdag den 25. februar 2016 mødtes 75 naturfagslærere fra folkeskoler, efterskoler og friskoler i Holstebro, Struer og Lemvig kommuner på Holstebro Ungdomsskole for at forberede sig på den nye naturfagsprøve og fællesfaglige undervisning, der kombinerer de praktiske elementer fra fysik/kemi, biologi og geografi i en fælles afgangsprøve i stedet for at være isolerede fag.
 
- Det kræver masser af samarbejde lærerne i mellem. Det er der allerede rigtig mange steder, men det vil fremover være nødvendigt i endnu højere grad end tidligere, da naturfagslærerne nu er tvunget til også at lave årsplaner og anden planlægning sammen, siger Holstebro Kommunes sciencekoordinator Allan Sørensen, som har været initiativtager til dagen.
 
Den nye måde at forene fagene på kræver ikke kun nytænkning fra lærernes side. Eleverne skal også vænne sig til at arbejde mere problemorienteret, og skolerne vil måske også lægge skemaerne på en anden måde.
 
- Det er jo en fælles udfordring, vi står overfor, så det er vigtigt at få belyst og diskuteret, hvordan vi sikrer, at eleverne får mest muligt ud af det, siger Allan Sørensen.
 
Kursusdagen er udsprunget af det 4-årige QUEST-samarbejde, som er et kompetenceløft til Holstebro Kommunes naturfagslærere og et fagligt forum til sparring og udvikling af undervisningsideer. QUEST står for “Qualifying In-service Education of Science Teachers”.
 
Foto: Naturfaglærere samlet på ungdomsskolen til temadag om den nye afgangsprøve