Holstebro Kommune

Olietanke

subpage-img

Anmeldelse af nye tanke og anmeldelse af opgravning eller sløjfning af olietanke skal ske gennem Byg og Miljø - følg linket i den orange selvbetjeningsboks. 


 

Anmeldelse og sløjfning af olietanke

Du skal anvende Nem id for at logge på Byg og Miljø. Søg den aktuelle adresse frem – opret projekt – gå ind under vand, varme, energi, miljø og natur.

Tankejer eller bruger skal kende og følge reglerne for olietanke. Reglerne for olietanke er beskrevet i olietankbekendtgørelsen.

Hvis du ejer eller bruger en olietank, er det dit ansvar, at reglerne om olietanke bliver fulgt. Hvis din olietank er for gammel eller ikke opfylder lovens krav, dækker den lovpligtige olietankforsikring ikke. Du skal derfor vide, hvilken type olietank du har, og hvornår den er produceret. Hvis du etablerer eller tager en olietank ud af brug, skal du anmelde det til kommunen via Byg og Miljø.

Oplysninger om olietanke er registreret i Bygge- og Boligregistret

Erhvervs- og Byggestyrelsen har bestemt, at alle oplysninger om olietanke skal være digitale – blandt andet for at lette fremtidige ejendomshandler.

Det betyder at din(e) nuværende olietank(e) samt olietanke, der tidligere har været i brug på din matrikel, men ikke meldt sløjfet til kommunen, nu vil fremgå af BBR. Indlæsningen af tanke til BBR fra byggesagsarkivet er sket i perioden 2009 og 2011. Kommunen har ikke sendt en opdateret BBR-Ejermeddelelse ud i denne forbindelse.

Det er derfor en god idé, at du tjekker status på dine olietankoplysninger i kommunens BBR på www.OIS.dk. Hvis du her finder oplysninger om en olietank, som du ikke længere bruger, eller som er fjernet fra din matrikel, skal du selv melde den sløjfet. Brug skemaet i selvbetjeningsboksen.

Du kan finde din ejendoms byggesag i kommunens digitale byggesagsarkiv på hjemmesiden www.weblager.dk.

Kommunen har kun de informationer om din olietank, som der er indsendt til kommunen af ejer eller tidligere ejere af olietanken/ejendommen.

Anmeldelse af en ny olietank

En ny olietank skal anmeldes til kommunen. Anmeldelse skal ske via Byg og Miljø portalen, se ovenfor.

Det er vigtigt, at du vedlægger en skitse hvor du angiver, hvor på din ejendom du placere tanken.

Vær opmærksom på at der skal tages specielle brandtekniske hensyn når der opstilles overjordiske plasttanke.

Husk at vedlægge en kopi af tankattesten med anmeldelsen.

​Sløjfning af en olietank

Hvis en olietank ikke længere skal bruges, skal olietanken enten fjernes eller sløjfes.

Det er bedst at tømme og dernæst fjerne eller grave tanken op. Herved kan man som olietankejer sikre sig, at tanken ikke har forurenet jorden. Hvis der skulle være forurening efter spild eller utæthed, så vil olietankforsikringen dække eventuelle udgifter til undersøgelse og oprensning efter lovlige olietanke. En tømt olietank kan afleveres på genbrugspladsen eller alternativt bortskaffes til en jernhandler.

Hvis du ikke ønsker at opgrave en nedgravet olietank er det tilstrækkeligt, at gøre følgende:
 

  • Restindhold i tank og i rør skal tømmes helt og bortskaffes som farligt affald til genbrugspladsen.
  • Påfyldningsstuds og udluftning skal afmonteres (afblændes), så påfyldning ikke kan ske ved et uheld.
  • Afmeld olietanken til kommunen via Byg og Miljø. Vær præcis i din anmeldelse, så der ikke kan være tvivl om hvilken olietank har sløjfet.

Det kan være en god ide at fylde tanken med sand, hvis den ligger på et areal med kørsel. Dette for at sikre, der ikke sker et jordfald når/hvis tanken falder sammen. Dette er dog ikke et krav.

Selvbetjening

Kontakt

Teknik og Miljø

Miljøgruppen

Mail: virksomhedsmiljo@holstebro.dk

Tlf.: 9611 7567

Kirkestræde 11
7500 Holstebro