Holstebro Kommune

Iværksætter

subpage-img

For dig, der ønsker at starte egen virksomhed, tilbyder STARTVÆKST Holstebro individuel vejledning og arrangerer introduktionsmøder og iværksætterkurser. 

STARTVÆKST Holstebro er gratis erhvervsservice, herunder vejledning af iværksættere og virksomheder. På STARTVÆKST Holstebros hjemmeside finder du din lokale konsulent, der er behjælpelig i processen. 

Holstebro Kommune ønsker at sikre en offensiv lokal erhvervsservice målrettet iværksættere. Derfor kontaktes alle nye iværksættere i kommunen. I samarbejde med den specialiserede erhvervsserviceaktør Væksthus Midtjylland og relevante institutioner arbejdes for en målrettet screening og indsats overfor eksisterende og potentielle vækstiværksættere og vækstvirksomheder. 

Før du starter virksomhed

STARTVÆKST Holstebros hjemmeside finder du startvejledninger, som guider dig gennem opstarten. Herudover finder du de grundlæggende værktøjer, som du får brug for, fx kontrakter, aftaler, forretningsplan, SWOT-analyse m.m. 

 

Walk-In Iværksættervejledning

Med Walk-In Iværksættervejledning kan du som ny iværksætter komme ind fra gaden og stille spørgsmål og få sparring på din forretningsidé hos Kim Gravgaard, der er konsulent ved STARTVÆKST Holstebro. Kim fungerer som den kritiske sparringspartner, der kan pege på muligheder og ting, du har glemt. 

Den primære målgruppe for Walk-In-servicen er iværksættere, der enten ikke er startet op endnu eller lige er begyndt. Med sparringen får du en hurtig afklaring og kan komme videre med din virksomhed. 

Hver onsdag kl. 8.00-15.00 kan du møde Kim i Nupark 51. Dog vil han være fleksibel i forhold til mødetider og -steder. Du kan med fordel lave en aftale med Kim på tlf. 21702028.

Læs mere om iværksættervejledningen via dette link

Sådan får du hjælp og vejledning

Er du iværksætter eller ved at starte egen virksomhed i Holstebro, og har du brug for hjælp eller vejledning, så kontakt STARTVÆKST Holstebro, som bl.a. er behjælpelig med iværksættervejledning og hjælp til udarbejdelse af forretningsplan m.m.

StartNU

StartNU er et åbent iværksættermiljø beliggende i Nupark, Holstebro. Som iværksætter kan du leje et skrivebord, hvorved du får adgang til en række services: mødelokaler, kantine- og kaffeordning, wifi og printer. 

StartNU er et forløb over 12 måneder. Når du optages i iværksættermiljøet, skal du gennemføre et opstartsmøde. På mødet bliver din forretningsplan gennemgået, og der aftales sparring. 

For at være en del af StartNU forventer vi, at du arbejder målrettet med udvikling af din virksomhed. Som en del af udviklingen af din virksomhed deltager ud i inkubatorens aktiviteter, herunder månedlige træningsworkshops, netværk og opfølgningsmøder. Du kommer til at deltage i springboards, hvor du kan få sparring fra professionelle rådgivere og erfarne virksomhedsledere. 

Herudover er der adgang til den etablerede erhvervsservice i regi af STARTVÆKST Holstebro

Kurser og events

STARTVÆKST Holstebro afholder jævnligt iværksætterkurser. Så drømmer du om at starte din egen butik eller virksomhed, er dette en god begyndelse. På STARTVÆKST Holsebros hjemmeside finder du også en oversigt over forskellige kursus- og uddannelsestilbud, der er målrettet iværksættere og innovative virksomheder. 

Mangler du noget mere konkret som fx regnskabs- eller hygiejnekursus, så tilbyder Uddannelsescenter Holstebro mange forskellige kurser tilpasset virksomhedernes behov.  

Følg med

STARTVÆKST Holstebro udsender løbende nyheder for dig, der overvejer at starte virksomhed og for virksomheder, der gerne vil skabe vækst. 

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag spændende information om events, nyttige tips og erhvervsnyheder. 

 

Holstebro ErhvervsPas

Holstebro ErhvervsPas er et lokalt vækstinitiativ på erhvervsfremmeområdet. Det betyder, at du som lokal iværksætter får nemmere adgang til kapital og finansiering ved opstart af egen virksomhed. Dermed får du optimale erhvervsrammer for etablering og vækst. 

Holstebro ErhvervsPas giver dig mulighed for at få udarbejdet en kvalificeret, professionel og bæredygtig forretningsplan via adgang til max 10 timers gratis rådgivning hos lokale private rådgivere i Holstebro Kommune. Det kan dreje sig om fx:

 • Skat og moms
 • Udformning og forståelse af lejekontrakter og samhandelsaftaler
 • Vejledning om beskyttelse af produktidéer og registrering af varemærker
 • Salg, markedsføring, webshops og hjemmesider

Hvem kan søge?

Iværksættere, der befinder sig i opstartsfasen af egen virksomhed, kan søge om Holstebro ErhvervsPas. Projektet er særligt målrettet iværksættere inden for håndværk, servicesektoren og lign. Virksomheden skal etableres eller være etableret i Holstebro Kommune. 

Hvad koster det?

Holstebro ErhvervsPas er en gratis rådgivningsydelse finansieret af de lokale private rådgivere og Holstebro Kommune. 

Yderligere information?

Kontakt STARTVÆKST Holstebro, tlf. 70181618

eller konsulent Peter Pasgaard, ppa@startvaekst-holstebro.dk, tlf. 40186428

Holstebro VidensPas

Holstebro VidensPas er et lokalt initiativ til erhvervsfremme for etablerede virksomheder, der ønsker at tilføre viden og innovation. Formålet med Holstebro VidensPas er at hjælpe lokale virksomheder til at få højtuddannet arbejdskraft til virksomheden. 

Et gratis 10 timers vejledningsforløb med lokale private rådgivere i Holstebro Kommune skal klarlægge, hvilke muligheder virksomheden har for at etablere et "videntilskud".

Det kan dreje sig om rådgivning i forbindelse med fx:

 • Videnpilot - ansættelse af en højtuddannet medarbejder med tilskud
 • Etablering af projektsamarbejder med universitetsstuderende
 • Mentorordning - få en universitetsstuderende i praktik på den studerendes andet år - gratis

Hvem kan søge?

Etablerede virksomheder i Holstebro Kommune kan søge om Holstebro VidensPas

Hvad koster det?

Holstebro VidensPas er en gratis rådgivningsydelse finansieret af de lokale private rådgivere og Holstebro Kommune

Yderligere information?

Kontakt STARTVÆKST Holstebro, tlf. 70151618

Eller konsulent Peter Pasgaard, ppa@startvaekst-holstebro.dk, tlf. 40186428

Holstebro FinansieringsPas

Mange virksomheder oplever en stor udfordring med at få banken med på at finansiere vækst og eksport. Holstebro FinansieringsPas er en lokal erhvervsrådgivningsordning for lokale virksomheder med et likviditets- og finansieringsbehov. Med FinansieringsPasset får virksomheden udarbejdet et finansieringstjek og en finansieringsplan hos en lokal rådgiver, og dermed bliver adgangen til kapital, likviditet og finansiering nemmere for lokale virksomheder, der vil udvikle sig, skabe vækst og eksportere. 

Hvem kan søge?

Særligt vækstvirksomheder og virksomheder, der eksporterer til udlandet, kan søge om Holstebro FinansieringsPas

Hvad koster det?

Holstebro FinansieringsPas er en gratis rådgivningsydelse finansieret af de lokale private rådgivere og Holstebro Kommune. 

Yderligere information?

Kontakt STARTVÆKST Holstebro, tlf. 70151618

eller konsulent, Peter Pasgaard, ppa@startvaekst-holstebro.dk, tlf. 40186428

Få et boost på din markedsføring

Som mindre virksomhed i Holstebro Kommune kan du få fem timers sparring på din kommunkation og online tilstedeværelse. Her får du håndgribelige redskaber til at styrke din markedsføring med bl.a. hjemmeside, Facebook, Instagram, pressemeddelelser og annoncer. 

De fem timers sparring ved kommunikationskonsulent Betina Slot tager udgangspunkt i den enkelte virksomhed. 

Enheden for Erhvervs- og Turismeudvikling vil gerne være med til at investere i din markedsføring. "Få et Boost på markedsføringen" er derfor medfinansieret af enheden, mens du betaler 500 kr. eks. moms. 

Kontakt Betina Slot, betina.slot@holstebro.dk, tlf. 96117084

Holstebro IværksætterNetværk

Holstebro IværksætterNetværk er et netværk for iværksættere i Holstebro, Lemvig og Struer kommuner. Netværket mødes for at udveksle idéer, erfaringer og nyttig viden om virksomhedsstart og drift. 

Læs mere om Holstebro Iværksætternetværk på LinkedIn og Facebook.  

Erhvervskontakten

Det skal være så nemt som muligt for virksomheder at komme i kontakt med Holstebro Kommune. Erhvervskontakten finder rundt i det kommunale system og sørger for, at du kommer i forbindelse med den rigtige medarbejder. 

Ring til Erhvervskontakten på tlf. 96117025 mandag - fredag 8.30 - 15.30 eller skriv på erhvervskontakten@holstebro.dk

Alle spørgsmål og henvendelser er velkomne. Erhvervskontakten kan f.eks. hjælpe med at afklare: 

 • Hvor kan jeg købe erhvervsjord?
 • Hvem kan jeg snakke med om sygedagpenge?
 • Må jeg udvide min lagerhal?
 • Hvad gør jeg med spildolie?
 • Kan jeg byde på en kommunal opgave?
 • Hvor går jeg hen, hvis jeg gerne vil starte virksomhed?

Kontakt

STARTVÆKST Holstebro

www.startvaekst-holstebro.dk

Tlf: 70151618