Holstebro Kommune

Omsorgstandpleje

subpage-img

Tilbud om omsorgstandpleje kan søges af alle borgere der:

 • er visiteret til eller bor i plejebolig
 • er visiteret til eller er daghjems-bruger
 • bor i eget hjem eller ældrebolig med mange hjælpeforanstaltninger, og som kan sidestilles med borgere der bor i plejebolig. 

For at være tilmeldt omsorgstandpleje er det en forudsætning, at en visitator vurderer, at du opfylder kriterierne for ordningen.

Behandlingen udføres af:

 • Holstebro Kommunale Tandpleje
 • En privat praktiserende tandlæge
 • Klinisk tandteknikker (anbefales ved protese)
   

Hvad koster det

1. januar 2018 koster det 42 kr. om måneden at være tilmeldt omsorgstandpleje. Til gengæld er alle nødvendige behandlinger gratis.

Når du tilmelder dig ordningen, bliver beløbet automatisk trukket via Betalingsservice. – Bankens registrerings- og kontonummer oplyses på ansøgnings-/eller tilmeldingsskema.

Du kan melde dig ud af ordningen med virkning fra januar i det følgende kalenderår.

Er du er tilmeldt omsorgstandpleje, kan du ikke samtidig få tilskud til tandbehandling fra den offentlige sygesikring. 
 

Hvad består behandlingen af

Når du er tilmeldt omsorgstandpleje, bliver dine tænder og protese undersøgt og behandlet efter behov. Enkelte behandlinger kan foretages i eget hjem. 
Du får også vejledning i, hvordan du plejer mund, tænder og protese korrekt.

Omsorgstandpleje omfatter:

 • de behandlinger, som er nødvendige for at sikre dig den bedst mulige tyggeevne
 • de behandlinger, som kan forebygge, at du får smerter fra tænder eller protese.

Behandlinger, som udelukkende ønskes af kosmetiske grunde, er derimod ikke omfattet.  
 

Ansøgning / tilmelding og information

 • Du kan søge information om omsorgstandpleje ved at henvendende dig til Visitationen.
 • Du kan også udskrive ansøgningsskemaet , som så efter udfyldelse skal indsendes til Visitationen

Du vil derefter modtage besked, om du kan optages i ordningen. 

Selvbetjening

Kontakt

Social, Sundhed og Arbejdsmarked

Visitationen
Møllevej 9
7500 Holstebro 

visitation@holstebro.dk
 

Telefontid

Vedrørende hjemmehjælp og boliger:
Tlf. 9611 4950 
Mandag-fredag kl. 08 - 09