Holstebro Kommune

Over kommunegrænser

subpage-img

Pasning i anden kommune

Hvis du ønsker det, kan dit barn blive optaget i et dagtilbud eller et fritidstilbud uden for bopælskommunen. Optagelse i en anden kommune gælder fra den dato, dit barn ellers vil kunne få en plads i kommunen, hvor I bor.

Vær opmærksom på, at der gælder forskellige regler for småbørn og skolebørn i fritidstilbud, når de passes i en anden kommune.

Ønsker du plads i en anden kommune, skal du tage kontakt til Pladsanvisningen i den kommune, hvor du bor (Bopælskommunen) inden barnet skal have en plads, så du sikrer, at du er berettiget til et tilskud til dit barn.

Regler for småbørn

Hvis dagtilbuddet i den kommune dit barn får plads i, er dyrere end det tilsvarende dagtilbud i bopælskommunen, skal forældrene selv betale differencen mellem bruttodriftsudgifterne. Det betyder at, det kan blive dyrere at benytte en plads i en anden kommune.

Regler for skolebørn

Vælger du en folkeskole til dit barn i en anden kommune med tilhørende skolefritidsordning eller et fritidshjem, skal bopælskommunens takst betales, hvis den er højst.

I Holstebro Kommune har vi kun skolefritidsordninger (SFH) i henhold til Folkeskoleloven.

Ret til plads i anden kommune?

Kommunen kan afvise at optage børn fra andre kommuner, hvis de ikke selv har pladser nok, og hvis væsentlige hensyn til børn fra egen kommune ellers vil blive tilsidesat.