Holstebro Kommune

Overgreb

subpage-img

Beredskab og handlevejledning

- ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge

Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere, der i deres arbejde har kontakt med børn og unge under 18 år. Beredskabet beskriver hvordan man skal reagere, når man får viden eller mistanke om vold eller seksuelle overgreb begået mod et barn eller en ung.

Beredskabet giver desuden handleanvisninger til hvordan der kan arbejdes forebyggende i institutioner og afdelinger, og hvordan der følges op på konkrete sager. 

Her finder du nyt revideret materiale fra juli 2015:

Underretning

Alle borgere har pligt til at underrette myndighederne, hvis de møder børn, som er udsat for omsorgssvigt eller overgreb. Som fagperson har du en såkaldt ”skærpet underretningspligt”, som går forud for tavshedspligten.

Læs mere om hvornår og hvordan du underretter ved mistanke om vold, overgreb eller mistrivsel.