Holstebro Kommune

Overnatning på skoler

subpage-img

Der er mulighed for at overnatte på vores skoler i kommune. Dog er der nogle generelle forhold, som du lige skal sætte dig ind i, inden du søger.

 

Følgende generelle forhold er en betingelse for benyttelsen:

Skolernes faglokaler, såsom skolekøkken, fysik o.s.v. står ikke til rådighed i forbindelse med overnatning.

Arrangøren stiller selv personale til rådighed såvel før som efter arrangementet til flytning af inventar m.v. i de benyttede lokaler efter pedellens nærmere anvisning.

Arrangøren indsender senest 1 uge før arrangementets afholdelse en ansøgning til Holstebro Beredskab om midlertidig overnatning til godkendelse hos Beredskab

Arrangøren etablerer i forbindelse med anvendelse af skolen / skolerne til midlertidig overnatning, fast vågen ronderende brandvagt i tidsrummet kl. 22.00 – 06.00.

I hele stævneperioden skal der være voksne ledere til stede på skolen for opretholdelse af ro og orden.

Arrangøren træffer før benyttelsen de nødvendige aftaler om praktiske forhold med skolen og den tekniske serviceleder.

Nogle skoler har natrengøring – andre har eftermiddagsrengøring. Arrangøren er derfor indforstået med at overtage lokalerne som de er, samt påtager sig under og efter stævnet selv at sørge for nødvendig renholdelse, således at lokalerne efter stævnet fremtræder i den stand, som man modtog lokalerne i.

I forbindelse med tilbagelevering foretages en vurdering af tilsmudsningen samt fejl og mangler. Skønnes det nødvendigt med ekstra rengøring, vil regning herfor blive fremsendt til arrangøren.

Aftale om vurdering af behov for ekstra rengøring, kan evt. aftales med Forenede Rengøring v/Betina Mikkelsen tlf. 4076 0291.

Midlertidige eller lejlighedsvise arrangementer kræver som udgangspunkt ikke tilladelse fra Fødevarestyrelsen, men kontakt for en sikkerheds skyld Fødevarestyrelsen for at høre, om det konkrete arrangement kræver registrering eller autorisation.

Fødevareafdeling Herning – tlf.: 7227 6900.

Arrangøren er indforstået med at betale de med benyttelsen forbundne pedeludgifter. Opgørelse over udgifter vil blive fremsendt.

 

Sådan gør du:

Ansøgning om benyttelse af skolelokaler til overnatning udfyldes og gemmes på din computer.

Du udfylder nu nedenstående formular og vedhæfter ansøgningen.

Tryk på Send.

 

Foreningens navn 
Foreningens mail 
Vedhæft ansøgning 

Kontakt

Kultur og Erhverv

Center for Sport og Fritid

Biblioteket, 
Kirkestræde 13, 1. sal
7500 Holstebro

fritidsafdelingen@holstebro.dk
Tlf.: 9611 7534