Holstebro Kommune

Oversvømmelseskort

subpage-img

Holstebro Kommunes offentligt tilgængelige digitale kort opererer med to typer af oversvømmelseskort:

Risikokort: Risiko udtrykker hvor sandsynlig en skadesvoldende oversvømmelser er et pågældende
sted. Risiko angives ved en 3-trinsskala: Høj, middel, lav. Risikokortet er velegnet til at vise overblik over
et større område og benyttes til at prioritere indsats.
En indsats kan være at undersøge de faktiske oplevede oversvømmelser i et område.

Udbredelseskort: Udbredelseskort viser oversvømmelsen mere detaljeret end risikokort.
Kortet viser den geografiske udstrækning af oversvømmelser i forhold til et bestemt tema (fx
regnvand eller grundvand).

Første gang
Er du førstegangsbruger anbefales, at du læser side 4 – 8 i vejledning som du kan hente under "læs mere", før du går videre i kortet under selvbetjeningsløsninger. Det er især vigtigt, at du har læst side 8 om ansvarsfraskrivelse ved brug af oversvømmelseskort.

Selvbetjening

Kontakt

Teknik og Miljø

Information og Service

E-mail: informationogservice@holstebro.dk

Tlf.: 9611 7552

Kirkestræde 11
7500 Holstebro