Holstebro Kommune

Risikokort

subpage-img

Midlertidige driftsforstyrrelser ved kortadgang  

Den offentlig adgang til de digitale risikokort er midlertidig ude af drift. Kort kan i begrænset og specificeret omfang leveres ved henvendelse til kommune via kontaktoplysningerne her på siden.

Risikokortet er kombinationen af sandsynlighed for oversvømmelse og de værdier, der er på spil i det pågældende område. Risikokortet er lavet ved at inddele kommunen i zoner på 100x100 meter, hvor sandsynligheden og værdien for hver zone ganges sammen.

Omfanget af beregninger fremlagt med risikokortene er af hensyn til overskueligheden begrænset til at vise hændelser med en gentagelsesperiode på 50 år (udtryk for hvor "ofte" hændelsen statistisk set indtræffer). For grundvand viser kortet hvor der vil være vand over terræn (vandspejl) ved en generel stigning af grundvandsspejlet på 50 cm.

Kontakt

Teknik og Miljø

Information og Service

E-mail: informationogservice@holstebro.dk

Tlf.: 9611 7552

Kirkestræde 11
7500 Holstebro