Holstebro Kommune

Pasning af egne børn

subpage-img

Kommunal beslutning om tilskud til pasning af egne børn

Udvalget for Børn og Unge har den 22.10.2015 besluttet, at Holstebro Kommune yder tilskud til forældre der passer egne børn. Tilskudsordningen er gjort permanent, for børn i alderen 46 uger til skolestart. Tilskuddet ydes i henhold til Dagtilbudslovens §86.

Regler for at modtage tilskud til pasning af egne børn

Den forælder, der ansøger om tilskud, kan ikke samtidig have arbejdsindtægt eller modtage overførselsindkomst, herunder SU.

 • Ansøgeren skal have opholdt sig her i landet i syv ud af de sidste otte år. Kravet gælder dog ikke for EU/EØS-borgere.
 • Tilskuddet kan først udbetales fra det tidspunkt, hvor barnet kan optages i et kommunalt tilbud og er registreret til en plads i dagtilbud.
 • Barnet kan ikke samtidig benytte et kommunalt tilbud.
 • Barnet skal være skrevet op til en plads via digital pladsanvisning - Gå til den digitale pladsanvisning her. I bemærkningsfeltet skal du notere, at du søger pasning af egne børn.

Om tilskuddet

Takster i 2018:

 • Tilskuddet udgør kr. 6.440,00 pr. måned pr. barn fra 0-2 år.
 • Tilskuddet udgør kr. 3.663,00 pr. måned pr. barn fra 3-5 år.   

Takster i 2017:

 • Tilskuddet udgør kr. 6.234,00 pr. måned pr. barn fra 0-2 år.
 • Tilskuddet udgør kr. 3.625,00 pr. måned pr. barn fra 3-5 år.   

Tilskuddet kan ydes til børn i alderen 46 uger til skolestart.

 • Der kan højst udbetales 3 tilskud i alt til samme husstand.
 • Tilskuddet ydes for én samlet periode på minimum 8 uger og maks. 1 år pr. barn.
 • Tilskuddet udbetales månedsvis bagud og sidste gang for den måned, hvor retten til tilskuddet ophører.
 • Det samlede tilskud pr. husstand kan ikke overstige beløbet for maksimale dagpenge.
 • Tilskuddet beskattes som A-indkomst (der beregnes ikke ATP, arbejdsmarkedsbidrag eller den særlige pensionsopsparing).
 • Der optjenes ikke feriepenge.
 • Sagsbehandlingstiden må påregnes at være 14 dage.
 • For rettidig udbetaling skal ansøgningen være Holstebro Kommune i hænde senest den 1. i måneden før periodens start.
 • Bevilling kan tidligst gives fra den dato Holstebro Kommune modtager ansøgningen.

Her kan du finde:

Ophør af tilskuddet

Forældre har efter ophør af tilskudsperioden pasningsgaranti i dagtilbud, efter kommunens regler for pasningsgaranti.

 • Forældre har ved afbrydelse af den aftalte tilskudsperiode ret til en plads i en kommunal pasningsordning med en måneds varsel fra først kommende 1. eller 16. i måneden.