Holstebro Kommune

Pasningsgaranti

subpage-img

Pasningsgaranti er for alle børn over 26 uger og indtil skolestart

  • Du får en garantidato for, hvornår dit barn senest får en plads
  • Er det muligt, tilbyder vi dit barn plads i ønsket dagtilbud i eget distrikt
  • Et tilbud om pasning i dagpleje eller daginstitution er ligeværdige tilbud
  • Pasningsgarantien er opfyldt ved tilbud om plads i Holstebro Kommune
  • Barnet tilbydes en aldersvarende plads
  • Ansøgning om plads skal ske senest 3 måneder før pasning ønskes for at opnå pasningsgaranti

Ingen pasningsgaranti for plads i et bestemt pasningstilbud

Ved fravalg af pasningsgaranti, kommer dit barn på venteliste til den ønskede plads. Vi tilbyder dit barn plads, når ventelisten giver mulighed for det. Dit barn er ikke garanteret en plads til et bestemt tidspunkt.

Muligheder for pasning inden pasningsgaranti efter fødsel

Ønsker du dit barn passet før pasningsgaranti over 26 uger efter fødsel, vil vi tilbyde plads, hvis der er mulighed for det.

Muligheder for pasning af skolebørn

Vi tilstræber at skolebørn tilbydes plads i eget skoledistrikt.

Muligheder for pasning af børn for tilflyttere

Tilflyttere er omfattet af optagelsesreglerne fra det tidspunkt, hvor barnet bliver skrevet op her.
Pasning af barnet er betinget af, at familien enten er bosiddende i kommunen, når barnet skal passes eller tilflytternes opholdskommune har givet tilsagn om betaling af pladsen her.

Muligheder for pasning af børn fra andre kommuner

Børn fra andre kommuner kan benytte dagtilbud i Holstebro Kommune. De er omfattet af optagelsesreglerne fra det tidspunkt, hvor barnet bliver skrevet op her.
Pasning af barnet er betinget af, at familiens opholdskommune har givet tilsagn om betaling af pladsen her.