Holstebro Kommune

Kørsel til læger og speciallæger

subpage-img

Gratis kørsel til læge og speciallæge

Kommunen skal yde gratis kørsel til læge/speciallæge efter nærmere regler. Reglerne er fastsat i Sundhedsloven. 

 

Hvem er berettiget til gratis kørsel?

 

 • Som folke- eller førtidspensionist er du berettiget til gratis kørsel, hvis du er med i sygesikringsgruppe 1 og hvis du, af helbredsmæssige årsager, ikke er i stand til at klare offentlig transport eller gå, cykle eller køre selv.
   
 • Hvis du kan benytte offentlige transportmidler, er du ikke berettiget til den gratis kørselsordning, men der er mulighed for at få omkostningerne refunderet såfremt de overstiger 25 kr.
   
 • Hvis du selv har sørget for transporten, kan du søge om befordringsgodtgørelse i Borgerservice. Du skal blot aflevere dokumentation for fremmøde fra den læge, du har været hos, samt eventuelle bilag for kørslen.
   
 • Hvis du er blevet kørt privat, grundet du ikke kan benytte offentlige transportmidler, kan der søges om kilometertakst til nærmeste læge eller speciallæge

 

Hvordan bestiller jeg kørsel?

Holstebro Kommune har udliciteret opgaven med kørsel til læge og speciallæge til Midttrafik. Hvis du har brug for transport til ovennævnte, ringer du til Borgerservice på tlf.nr. 9611 7574 . Hvis det er første gang, du bestiller kørsel, bliver du visiteret til kørslen, ud fra ovenstående kriterier.
Det er en god idé at bestille kørsel i god tid. Når du ringer, bliver du – foruden visiteringen – bedt om følgende oplysninger:
 

 • Cpr.nummer
 • Lægens/speciallægens navn
 • Hvornår du har en tid hos lægen
 • Om du har brug for en alm. taxa eller lifttransport
 • Om du har behov for at medbringe hjælpemiddel, f.eks. rollator eller kørestol
 • Om du har behov for hjælp/ledsagelse i forbindelse med lægebesøget

Du kan bestille gratis kørsel til:

 

 • Egen læge
 • Behandling hos nærmeste speciallæge efter henvisning
 • Undersøgelse eller behandling hos nærmeste øjenlæge (uden henvisning)
 • Undersøgelse eller behandling hos nærmeste øre-næse-hals læge (uden henvisning)

Du kan ikke bestille gratis kørsel til:

 

 • Bandagister
 • Fysioterapeuter
 • Kiropraktorer
 • Tandlæger
 • Fodterapeuter
 • I de tilfælde, hvor transporten alene er nødvendig fordi du ikke har umiddelbar adgang til offentlig transport.

Holstebro Kommune har en aftale med Midttrafik om fribefordring af pensionister til læge og speciallæge.
Da det er en samordnet kørsel, skal du forvente at køre sammen med andre borgere, ligesom køreturen kan blive lidt længere.

 

 

 

 

 


Vær opmærksom på:

Du skal være klar, når vognen kommer – det vil sige, at du har overtøjet på og er klar til at gå ud i bilen. Vær forberedt på, at du af og til skal vente lidt på bilen.

Akut kørsel til læge

Skulle du få brug for akut lægekørsel udenfor Borgerservices åbningstid, skal du selv bestille og betale for kørslen. Du kan efterfølgende få udgiften refunderet ved at sende dokumentation for lægebesøg og kørselsudgift til kommunen.

Kontakt

Borgerservice

Kirkestræde 11
7500 Holstebro

Borgerservice@holstebro.dk
Tlf: 9611 7574