Holstebro Kommune

Plejeboligerne Birkehøj

subpage-img

Plejeboligerne Birkehøj er ombygget i 2004-2005 til 32 torumslejligheder, der indeholder: stue med køkkenniche, soveværelse, badeværelse og egen terrasse, hvor nogle har udgang til lukkede gårdhaver.

Lejlighederne er placeret i boenheder med 8 lejligheder i hver, og med fælles opholds- og spisestue samt fælles køkken.  

Plejeboligerne Birkehøj rummer desuden 14 akutpladser, der visiteres til af kommunens AKUTteam samt 14 døgnrehabiliteringspladser.

Plejeboligerne Birkehøj har eget storkøkken, der producerer varm mad til beboerne og foretager fællesindkøb til køkkenerne i boenhederne. 

I tilknytning til Birkehøj ligger Birkehuset, der er et daghjem særligt for demente. Birkehuset er en del af Holstebro kommunes dagtilbud.

 

Vi kan tilbyde

Plejeboligerne Birkehøj ydes omsorg til beboerne med udgangspunkt i det individuelle menneske, og med støtte til at bevare sammenhæng i tilværelsen.

I Plejeboligerne Birkehøj prioriteres hverdagslivet højt, med alt hvad det indebærer af dagligdagsaktiviteter. Disse udføres i et samarbejde med borgeren, med borgerens pårørende og med personalet. Der tages udgangspunkt i den enkeltes vaner/behov/ressourcer og samarbejdet er præget af omsorg, respekt og værdighed.

Et tæt samarbejde med fagligt uddannet personale, der har særligt fokus på pejlemærker for det gode hverdagsliv og den socialpædagogiske indsats. Med pejlemærkerne som udgangspunkt laves en handleplan for den enkelte. 

 

Bruger- og pårørenderåd

Birkehøj har tilknyttet et bruger- pårørenderåd bestående af beboere, pårørende, vennekreds og medarbejdere.

Kontakt Birkehøj for yderligere oplysninger. 

Kontakt

Social, Sundhed og Arbejdsmarked

Center for Pleje og Omsorg

Plejecenter Birkehøj
Birkehøj 80
7500 Holstebro

kultur.sundhed@holstebro.dk 
Tlf.: 9611 4300