Holstebro Kommune

Plejeboligerne Mellemtoft

subpage-img

Plejeboligerne Mellemtoft er 60 nybyggede plejeboliger, der er taget i brug april 2000. Mellemtoft er en bebyggelse med ideer fra landsby begrebet, idet husene er bygget i klynger.

Plejeboligerne Mellemtoft består af 6 huse med 10 lejligheder i hvert hus, og husene er knyttet sammen af et rigt blomstrende haveanlæg med slyngede stier, bænke og pavilloner. Bebyggelsen ligger midt i en meget smuk natur med sti ned til en sø. Ud over de 6 huse, er der et fælleshus med bl.a. festsal, gæsteværelse og kontorer.

Plejeboligerne er tidssvarende to-rums lejligheder med stort badeværelse og tekøkken.

Alle boenheder indeholder bl.a. fælles køkken og opholdsstue. Her kan man vælge at spise sine måltider sammen med de øvrige beboere i boenheden. Alle måltider tilberedes i boenhedens køkken.

 

Vi kan tilbyde

Værdierne bag Plejeboligerne Mellemtoft udspringer af leve- og bomiljø tanken. Den enkelte lejlighed er beboerens hjem og fællesarealerne udenfor lejligheden indgår i det lejede areal, der også er til disposition for den enkelte beboer.

De øvrige lejere af boligerne i boenheden udgør en nabogruppe.

Det er et mål, at etablere et miljø med så mange af et hjems kendetegn som muligt og give en omsorgsfuld og nærværende pleje med støtte til at leve et så selvstændigt hverdagsliv som muligt. 
 

  • Selvbestemmelse,
  • medbestemmelse og 
  • valgfrihed 

skal være centralt for kvaliteten i de rammer, som skabes for og med borgerne.

Aktivt medborgerskab ses i form af ”husvenner” og ”Mellemtoftvennerne”. Husvennerne støtter op om aktiviteter i det enkelte hus i form af sang, musik, blomster, bagning, nærvær, busture m.m. 

"Mellemtoftvennerne" laver et månedligt fælles arrangement for alle på Mellemtoft f.eks. campingtur, høstfest, sang, fortælling m.m. 
 

Bruger- og pårørenderåd

Dette består af 7 medlemmer. 

Formand

Egon Schultz-Jakobsen
Mellemtoft 29 D 
Tlf.: 9742 6476

Læs mere

Kontakt

Social, Sundhed og Arbejdsmarked

Center for Pleje og Omsorg

Plejeboligerne Mellemtoft
Mellemtoft 21 - 31
7500 Holstebro

sundhed@holstebro.dk 
Tlf.: 9611 4410