Holstebro Kommune

Plejeboligerne Ulfborg Aktiv Center

subpage-img

Ulfborg Aktiv Center er beliggende centralt i Ulfborg By. Centeret  blev opført i 1960´erne.

I 1991 påbegyndtes ombygning af boligerne til mere tidssvarende lejligheder. Der er siden bygget til i flere omgange, hvilket ses af de lidt forskelligartede måder at bygge på.

Centeret i sin nuværende form har eksisteret siden 2004, og består i dag af 3 afdelinger med i alt 64 boliger:

  • 18 almene 2- rums plejeboliger
  • 10 et-rumsboliger i et tæt plejemiljø, som specielt er velegnet til demente borgere
  • 30 tryghedsboliger, som er et tilbud til borgere med væsentlig flere ressourcer end borgere i plejeboliger
  • 6 MTO pladser = midlertidige pladser til borgere, som af forskellige årsager har behov for et midlertidigt ophold

Alle permanente boliger har egen lille terrasse.

Vi har en stor cafe, hvor der foregår mange arrangementer, og hvor beboere, men også pensionister udefra byen, kan komme og spise. Til centeret er ligeledes tilknyttet et stort dagcenter, hvor der er mange forskellige tilbud. Mange af tilbuddene  er styret af frivillige. Her kommer mange borgere udefra, men også vore mest ressourcestærke beboere har glæde af at komme i dagcenteret.

Desuden rummer centeret også en selvejende fysioterapi.

 

Vi kan tilbyde

Vi kan tilbyde et bomiljø, hvor der er plads til forskellighed. Vi er meget opmærksomme på at skabe et hverdagsliv omkring den enkelte beboer, som tager hensyn til beboerens ønsker, behov og ressourcer

Her er gode muligheder for fællesskab og socialt samvær , men man kan til hver en tid vælge til eller fra de muligheder, som tilbydes.

Vi har også  på Ulfborg Aktiv Center en meget velfungerende vennekreds, som forestår mange, såvel store som små, arrangementer i hverdagen.

Vi har formuleret vores kerneopgave som :

  • Med respekt for forskellighed vil vi arbejde på, at støtte beboerne i at mestre egen tilværelse
     

Bruger- og pårørenderåd

Formand

Inger Overgaard Konradsen
Ove Krarupsvej 15, Ulfborg
Tlf.: 9749 1560
ingerok15@gmail.com

Kontakt

Social, Sundhed og Arbejdsmarked

Center for Pleje og Omsorg

Ulfborg Aktiv Center
Holmegade 35
6990 Ulfborg

sundhed@holstebro.dk 
Tlf.: 9611 4490