Holstebro Kommune

Plejefamilier

subpage-img

Plejefamilier

Holstebro Kommunes familieplejekonsulenter tager sig bl.a. af at finde egnede aflastnings-, netværks- og døgnplejefamilier til børn og unge i alderen 0-18 år fra kommunen. 

Familieplejekonsulenternes opgaver er bl.a. at forberede og vejlede aflastnings- og døgnplejefamilier.

Familieplejekonsulenterne står for at matche og i samarbejde med sagsbehandler at etablere forholdet mellem barn og plejefamilie, og herefter støtte plejefamilien i dens arbejde med barnet via individuel supervision og supervisions- samt netværksgrupper.

Familieplejekonsulenternes opgave er i samarbejde med eksterne udbydere at afholde efteruddannelseskurser og temaarrangementer, som kan bidrage til at kvalificere plejefamilierne til deres plejeopgaver.

Kontakt

Familiesektionen

Kirkestræde 11
7500  Holstebro

boern.unge@holstebro.dk Skriv "Familiesektionen" i emnefeltet.

Tlf.: 96117540

Socialrådgiverne har daglig telefontid mellem 08.30 og 09.30