Holstebro Kommune

Portræt af Finn Thøgersen

subpage-img

Finn har naturen med i det hele

(Portræt bragt i 2014)

Finn Thøgersen, Sevel, født i 1958.

 • Født i Bonnet, vest for Lemvig.
 • Gift med Anne Grethe, der er hjemmearbejdende. De har tre sønner – Peter på 31 år, Søren på 28 år og Martin på 24 år.
 • Uddannet landmand. Har siden 1982 været forpagter af Sevel Præstegård.
 • Har været med i kommunalpolitik siden 2002, valgt for Venstre – først i Vinderup Kommunalbestyrelse og siden kommunesammenlægningen i Holstebro Byråd. Her er han i indeværende byrådsperiode medlem af Udvalget for Natur, Miljø og Klima og Udvalget for Børn og Unge, og han er formand for det fælleskommunale affaldsselskab nomi4s, der har hovedsæde på Hjermvej i Holstebro.
 • Siden han var 8 år, har Finn brugt en stor del af fritiden i KFUM-spejderne.

Finn Thøgersen har naturen på helt tæt hold i dagligdagen i stort set alt, hvad han foretager sig. Han lever af den som landmand. Han er nabo til et af landets flotteste naturområder ved Stubbergård Sø og Flynder Sø. I Holstebro Byråd er han bl.a. medlem af Udvalget for Natur, Miljø og Klima. Og lige siden barndommen har han været ivrig spejder.

”Dansk Kalv” i præstegård

Der var også krise i Danmark, da Finn etablerede sig som selvstændig landmand. Dengang kostede det 19 pct. at låne penge. Det var en af årsagerne til, at Finn og Anne Grethe efter et par år med en lille ejendom med grise mellem Ryde og Sevel valgte at blive forpagterpar i Sevel Præstegård, hvor en helt ny kostald stod klar til at huse malkekvæg. Indtil 2005 stod den således på mælk, hvorefter Finn gik over til opfedning af tyrekalve i en specialproduktion under navnet ”Dansk Kalv” i samarbejde med Danish Crown.

- Det er et koncept, hvor der bl.a. stilles krav om ekstra høj dyrevelfærd hele vejen igennem, indtil kalven med en vægt på ca. 400 kg bliver slagtet i en alder af 10 måneder. F. eks. skal kalvene have god plads, leve i sengebåse eller på halm, og vi må højst levere 500 kalve om året. Til gengæld får vi en lidt højere pris på slagteriet, fortæller Finn.

Benyttelse og beskyttelse

I forrige byrådsperiode var Finn bl.a. medlem af Udvalget for Natur, Miljø og Klima. Det er han også i den nye byrådsperiode. Udvalget har bl.a. med miljøgodkendelser, vandplaner og naturgenopretning at gøre.

- Vi har kun 11 mio. kr. om året at gøre godt med. Til gengæld er det et udvalg, der er rigtig meget politik i, fordi vi skal finde den bedst mulige balance mellem benyttelse og beskyttelse af naturen. På den ene side skal vi tage hensyn til, at der er muligheder for at bevare og skabe nye arbejdspladser i f.eks. landbruget. På den anden side skal vi passe på den natur, vi har, understreger Finn.

Via byrådet har han også en anden post, som har både med natur, miljø og klima at gøre. Finn er formand for affaldsselskabet nomi4s, der servicerer 148.000 borgere og håndterer ca. 53.000 tons affald om året fra Holstebro, Struer og Lemvig kommuner og siden den 1. januar 2014 også fra Skive Kommune.

- Engang blev affald bare smidt i et hul. Nu brændes det meste, og meget kan oparbejdes til genbrug. Vi skal udnytte de ressourcer, vi har, på en ordentlig måde, siger Finn.

I naturen som spejder

Lige siden han var barn, har naturen også spillet en stor rolle i Finns fritid. I de seneste 23 år har han været gruppeleder for KFUM-spejderne i Sevel.

- Spejderarbejdet har givet mig fantastisk store oplevelser – også menneskeligt og socialt. Den største var nok, da Holstebro Kommune i 2012 var vært for landets hidtil største spejderlejr med 37.000 deltagere. For mig var der det særlige ved den lejr, at jeg i byrådet var med til at beslutte, at vi søgte om værtskabet, at jeg efterfølgende var praktisk involveret i opbygning af lejren, bl.a. i et udvalg, der anskaffede det kørende materiel, og selv var aktiv deltager som gruppeleder for Sevel-spejderne, siger Finn.

Syv skarpe til Finn

 • Den største begivenhed i dit liv: Da vi stiftede familie.
 • Dit yndlingssted i Holstebro Kommune: Naturen ved Stubbergård Sø og Flynder Sø, som vi bor nabo til.
 • Din livret: En god kalvesteg, stegt på grill, og med bagte kartofler til.
 • Din favoritmusik: Dansk musik i forskellige genrer.
 • Din favoritbog: Jeg er mest til historiske bøger. En af mine favoritter er ”Den afrikanske farm” af Karen Blixen – ikke mindst efter, at vi var på fotosafari i Kenya sidste år.
 • Din favoritfilm: Historiske film. Ligesom med bogen kan det være ”Mit Afrika”, der bygger på en selvbiografi af Karen Blixen.
 • Dit favorit-rejsemål: Fjeldture i Norge, hvor vi har været mindst 20 gange.

 

Kontakt

Borgmesterkontoret

Sekretariatet

Rådhuset, Kirkestræde 11
7500 Holstebro

kommunen@holstebro.dk

Tlf. 9611 7503