Holstebro Kommune

Portræt af Jesper Hebsgaard Pedersen

subpage-img

Jesper i ”orkanens øje”

(Portræt bragt i 2014)

Jesper Hebsgaard Pedersen, Halgård, født i 1981.

 • Født i Holstebro.
 • Bor sammen med Louise, der er lønkonsulent på Holstebro Sygehus. Parret har sønnerne Frederik på 5 år og Mads på 1 år.
 • Finans- og forsikringsuddannet på Købmandsskolen i Århus. Ansat som skadebehandler i Vestjylland Forsikring i Videbæk.
 • Fra den 1. januar 2014 medlem af Holstebro Byråd for Venstre. I byrådet er han medlem af Udvalget for Erhverv og Turisme.
 • To ”krudtugler” i form af Frederik og Mads kræver deres del af fritiden. Er medlem af et motionscenter, som han for tiden ikke overrender.

”Bodil” var hård ved det vestjyske område i starten af december sidste år. Det mærker Jesper Hebsgaard Pedersen stadig følgerne af i dagligdagen. Han er skadebehandler i Vestjylland Forsikring i Videbæk og har på den måde fortsat kontakt med kunder, der på den ene eller den anden måde blev ramt af orkanen.

”Medvind og modvind”

På den måde kan man sige, at Jesper har været i ”orkanens øje”. Tre uger før Bodils hærgen oplevede han billedligt talt anderledes medvind. Jesper blev ved kommunalvalget i november valgt ind i Holstebro Byråd. Og en vis form for modvind var indirekte en anledning til, at han, der bor sammen med familien i Halgård-området ved Holstebro, stillede op til valget.

- Vi kunne ikke få en pasningsplads til vores yngste søn, Mads, og mange andre familier stod i samme situation. Derfor gik jeg med i spidsen for en underskriftssamling og lobbyarbejde for at få flere pasningspladser i Mejdal/Halgård-området, der jo i den grad tiltrækker mange børnefamilier. Det lykkedes. Der blev oprettet 56 nye pladser i området, samtidig med at Børnehuset Lægårdvej blev bevaret. Det er et skoleeksempel på, at det kan betale sig at gøre en indsats, hvis der er noget, man gerne vil have ændret eller ønsker, man gerne vil have gennemført. Det var en stærkt medvirkende årsag til, at jeg sagde ja til at opstille til byrådet. Hvis vi vil have indflydelse, må vi selv være med til at tage ansvar, understreger Jesper.

I byrådet får han mulighed for at udleve ansvar og indflydelse i bl.a. Udvalget for Erhverv og Turisme. Han er meget tilfreds med netop dén udvalgspost.

- Jeg mener selv, at jeg i min tilgang til lokalsamfundet er meget udviklingsorienteret, og udvalget har fingre i mange af de nye initiativer, der skal tages for at styrke erhvervsudviklingen i Holstebro Kommune. Det gælder f.eks. inden for erhvervsfremme – projekt ”Holstebro Goes Global” er et eksempel – og nye strategier, der kan styrke udviklingen af turismen i vores område. I forhold til bosætning er vi en af landets mest markante kulturbyer. Danmarks bedste og flotteste handelsby. Nu også ”Årets Idrætskommune” i Danmark – o.s.v. Vi har så mange ting, vi er gode til, kan være stolte af og skal bygge videre på i bredt samarbejde. Og så skal vi alle sammen blive bedre til at fortælle det til omverdenen, mener Jesper.

Han er i øvrigt også godt tilfreds med, at han ”kun” har en post i ét af byrådets stående udvalg – altså Udvalget for Erhverv og Turisme: - I Vestjylland Forsikring har jeg et arbejde på fuldtid. Derudover er jeg i bestyrelsen for Tvis-Halgård-Mejdal Venstrevælgerforening og Turistgruppen Vestjylland. Og der skal også tages hensyn til familien. Døgnet har kun 24 timer.

Forsikring og byrådsarbejde

Skadebehandling og byrådsarbejde. Kan man sammenligne det? Nej, ikke umiddelbart – og så måske alligevel?

- Som forsikringsmand prøver du naturligvis bedst muligt at leve op til kundernes forventninger og finde de bedst mulige løsninger i hvert enkelt tilfælde. Men der er jo også nogle forsikringsbetingelser, der skal overholdes – hvad dækker og hvad dækker ikke - og det kan være svært at gøre alle fuldt ud tilfredse. På samme måde er det med byrådsarbejdet. Her gælder det naturligvis også om efter bedste evne at lave gode løsninger for borgerne. Men der er også nogle betingelser, både økonomiske og politiske, som kan gøre det svært at indfri alles ønsker og forventninger, siger Jesper.

Syv skarpe til Jesper

 • Den største begivenhed i dit liv: Da vores to sønner blev født.
 • Dit yndlingssted i Holstebro Kommune: Lystanlægget i Holstebro, Gågaden og området ved Vandkraftsøen deler ”titlen”.
 • Din livret: En god bøf.
 • Din favoritmusik: Marie Key og ”Nephew”.
 • Din favoritbog: Jeg læser ikke ret mange bøger. Det meste er faglitteratur inden for forsikringsbranchen, men ellers biografier om interessante personligheder.
 • Din favoritfilm: ”Den Grønne Mil” med Tom Hanks.
 • Dit favorit-rejsemål: Spanien – Tenerife og Mallorca.

 

Kontakt

Borgmesterkontoret

Sekretariatet

Rådhuset, Kirkestræde 11
7500 Holstebro

kommunen@holstebro.dk

Tlf. 9611 7503