Holstebro Kommune

Portræt af Leif Brøgger

subpage-img

Leif’s bredere horisont fra Nr. Felding

(Portræt bragt i 2014)

Leif Brøgger, Nr. Felding, født i 1963.

 • Født i Vejle.
 • Gift med Susanne, der er praktiserende læge i Holstebro. De har to børn – en dreng på 16 år og en pige på 14 år.
 • Uddannet som civilingeniør i Aalborg, suppleret med HD i afsætningsøkonomi. Er ansat som Projekt Controller i Vestforsyning i Holstebro med daglig arbejdsplads i Nupark.
 • Fra den 1. januar 2014 medlem af Holstebro Byråd for Venstre. I byrådet er han formand for Kultur- og Fritidsudvalget.
 • Fritiden bruger Leif bl.a. på løb, mountainbike, jagt, på det seneste også svæveflyvning sammen med sønnen og på familiens årlige skiferie i Alperne.

- Det er jo helt fantastisk at bo i en landsby, hvor du på den ene side er tæt på flot natur, har en af Danmarks bedste handelsbyer inden for rækkevidde på den anden side og er begunstiget af et meget aktivt foreningsliv, der favner alle aldre. Nr. Felding har det hele.
Understreger Leif Brøgger. Det er i Nr. Felding, at han har sin base og platform. Men horisonten er billedligt talt blevet noget bredere, efter at han blev medlem af Holstebro Byråd og i det forum skal være med til at varetage borgernes interesser i alle dele af kommunen. Især som formand for byrådets Kultur- og Fritidsudvalg.

Opfatter kultur meget bredt

Bortset fra en bestyrelsespost i Balletskolen i Holstebro, hvor hans datter danser, har Leif ikke som sådan en ”professionel” tilgang til kulturlivet i kommunen. Og det mener han er et godt udgangspunkt for posten som formand for kultur- og fritidsudvalget.

- Jeg er meget bevidst om, at kulturen er en indgroet del af Holstebros DNA, hvilket også afspejler sig i kommunens værdigrundlag med sloganet ”en dråbe af kultur i alt”. Det skal vi bygge videre på i bl.a. markedsføringen af kommunen. Men jeg er ikke farvet af en bestemt retning eller en bestemt sportsgren. Jeg opfatter kultur meget bredt. Den kan f. eks. berige os med nye oplevelser, få os til at se tingene i et andet perspektiv, end vi er vant til, og gøre os mere rummelige som borgere. Og så har kultur- og fritidslivet i Holstebro Kommune det til fælles, at det er for både bredden og eliten, amatører og professionelle – og rygraden i det hele er det store frivillige arbejde, der gøres af mange mennesker i alle dele af kommunen, siger Leif Brøgger.

Spor fra erhvervslivet

Med uddannelsen som civilingeniør har Leif været omkring to af landets mest kendte internationale virksomheder – først i udviklingsafdelingen i Bang og Olufsen og senere som strategisk indkøber i Vestas – inden han for 8 år siden blev ansat som Projekt Controller i Vestforsyning i Holstebro. Her er han bl.a. med til at holde styr på de mere end 100 mio. kr., som forsyningsselskabet hvert år investerer i ny-anlæg og større renoveringsprojekter.

De erfaringer, han har høstet, og kompetencer han har fået i arbejdslivet, mener Leif også, at han kan bruge i det kommunalpolitiske liv.

- Meget i mine jobs har drejet sig om at være med til at skabe ny udvikling. Det spor vil jeg som politiker også gerne være med til at bane i kultur- og fritidslivet i kommunen, f.eks. for at få endnu flere borgere til at blive foreningsaktive. Mine hidtidige jobs i erhvervslivet har også været præget af lysten og evnen til at indgå i netværk, samarbejde på tværs og lytte til andres ideer. Det er erfaringer, som jeg mener, at jeg i høj grad kan bruge i det politiske arbejde. Der er egentlig meget, der kan lade sige gøre, hvis der samarbejdes på tværs af f.eks. partiskel og fagområder. Jeg tror på, at bredt funderede løsninger er de bedste og mest holdbare, siger Leif Brøgger.

I hjemmebasen i Nr. Felding har han gennem årene haft bestyrelsesposter i flere sammenhænge - siden det seneste menighedsrådsvalg også i Nr. Felding Menighedsråd. Om det kirkelige liv, siger Leif:

- Jeg går gerne i kirke. I kirkerummet synes jeg, at orgelspil, salmesang og refleksioner over livet i almindelighed går op i en højere enhed.

Syv skarpe til Leif

 • Den største begivenhed i dit liv: Da mine to børn blev født. Heldigvis var jeg med til at tage imod dem begge.
 • Dit yndlingssted i Holstebro Kommune: Bl.a. Vesterhavet, Ølgryde Plantage og Hjerl Hede.
 • Din livret: En god bøf og et godt glas rødvin.
 • Din favoritmusik: Det irske rockband ”U2”.
 • Din favoritbog: Jeg læser gerne biografier. Den seneste var om Søren Kierkegaard.
 • Din favoritfilm: Den seneste James Bond film ”Skyfall”.
 • Dit favorit-rejsemål: Italien – på skiferie og uden ski i Rom.
   

 

Kontakt

Borgmesterkontoret

Sekretariatet

Rådhuset, Kirkestræde 11
7500 Holstebro

kommunen@holstebro.dk

Tlf. 9611 7503