Holstebro Kommune

Postlister

subpage-img

På denne side har du mulighed for at se Holstebro Kommunes postlister. Udgangspunktet er, at al post til og fra Holstebro Kommune skal fremgå af postlisterne. For at undgå, at tavshedsbelagte oplysninger offentliggøres på hjemmesiden, vil nogle typer af post ikke fremgå af postlisterne.

Posten offentliggøres 3 dage efter den henholdsvis er indgået eller afsendt.  
 

pdf 13112017.pdf
pdf 10112017.pdf
pdf 09112017.pdf
pdf 08112017.pdf
pdf 07112017.pdf
pdf 06112017.pdf
pdf 03112017.pdf
pdf 02112017.pdf
pdf 01112017.pdf
pdf 31102017.pdf
pdf 30102017.pdf
pdf 27102017.pdf
pdf 26102017.pdf
pdf 25102017.pdf
pdf 24102017.pdf
pdf 23012017.pdf
pdf 20102017.pdf
pdf 19102017.pdf
pdf 18102017.pdf
pdf 17102017.pdf
pdf 16102017.pdf
pdf 13102017.pdf
pdf 12102017.pdf
pdf 11102017.pdf
pdf 10102017.pdf
pdf 09102017.pdf
pdf 05102017.pdf
pdf 06102017.pdf
pdf 0410207.pdf
pdf 03102017.pdf
pdf 02032017.pdf
pdf 29092017.pdf
pdf 28092017.pdf
pdf 27092017.pdf
pdf 26092017.pdf
pdf 25092017.pdf
pdf 23092017.pdf
pdf 22092017.pdf
pdf 21092017.pdf
pdf 20092017.pdf
pdf 19092017.pdf
pdf 18092017.pdf
pdf 15092017.pdf
pdf 14092017.pdf
pdf 12092017.pdf
pdf 11092017.pdf
pdf 07092017.pdf
pdf 06092017.pdf
pdf 05092017.pdf
pdf 04092017.pdf
pdf 01092017.pdf
pdf 31082017.pdf
pdf 30082017.pdf
pdf 29082017.pdf
pdf 28082017.pdf
pdf 25082017.pdf
pdf 24082017.pdf
pdf 23082017.pdf
pdf 22082017.pdf
pdf 21082017.pdf
pdf 18082017.pdf
pdf 17082017.pdf
pdf 16082017.pdf
pdf 15082017.pdf
pdf 14082017.pdf
pdf 11082017.pdf
pdf 10082017.pdf
pdf 09082017.pdf
pdf 08082017.pdf
pdf 07082017.pdf
pdf 04082017.pdf
pdf 03082017.pdf
pdf 02082017.pdf
pdf 01082017.pdf
pdf 31072017.pdf
pdf 27072017.pdf
pdf 26072017.pdf
pdf 25072017.pdf
pdf 24072017.pdf
pdf 21072017.pdf
pdf 20072017.pdf
pdf 19072017.pdf
pdf 18072017.pdf
pdf 17072017.pdf
pdf 14072017.pdf
pdf 13072017.pdf
pdf 12072017.pdf
pdf 11072017.pdf
pdf 10072017.pdf
pdf 07072017.pdf
pdf 06072017.pdf
pdf 05072017.pdf
pdf 04072017.pdf
pdf 03072017.pdf
pdf 30062017.pdf
pdf 29062017.pdf
pdf 28062017.pdf
pdf 27062017.pdf
pdf 26062017.pdf
pdf 23062017.pdf
pdf 22062017.pdf
pdf 21062017.pdf
pdf 20062017.pdf
pdf 19062017.pdf
pdf 16062017.pdf
pdf 15062017.pdf
pdf 14062017.pdf
pdf 13062017.pdf
pdf 12062017.pdf
pdf 09062017.pdf
pdf 08062017.pdf
pdf 07062017.pdf
pdf 06062017.pdf
pdf 02062017.pdf
pdf 01062017.pdf
pdf 31052017.pdf
pdf 30052017.pdf
pdf 29052017.pdf
pdf 24052017.pdf
pdf 23052017.pdf
pdf 22052017.pdf
pdf 19052017.pdf
pdf 18052017.pdf
pdf 17052017.pdf
pdf 16052017.pdf
pdf 15052017.pdf
pdf 11052017.pdf
pdf 10052017.pdf
pdf 09052017.pdf
pdf 08052017.pdf
pdf 05052017.pdf
pdf 04052017.pdf
pdf 03052017.pdf
pdf 02052017.pdf
pdf 28042017.pdf
pdf 27042017.pdf
pdf 26042017.pdf
pdf 25042017.pdf
pdf 24042017.pdf
pdf 20042017.pdf
pdf 19042017.pdf
pdf 18042017.pdf
pdf 12042017.pdf
pdf 11042017.pdf
pdf 10042017.pdf
pdf 07042017.pdf
pdf 06042017.pdf
pdf 05042017.pdf
pdf 04042017.pdf
pdf 03042017.pdf
pdf 31032017.pdf

Aktindsigt

At et dokument fremgår af postlisten er ikke umiddelbart ensbetydende med, at man kan få aktindsigt i dokumentet. Det vil bero på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde om der kan gives aktindsigt. Omvendt kan det også forekomme, at der kan gives hel eller delvis aktindsigt i et dokument, der ikke fremgår af postlisten.

 

Posttyper der ikke fremgår af postlisterne

For at undgå at tavshedsbelagte oplysninger offentliggøres på hjemmesiden, vil følgende typer af post ikke fremgå af postlisterne: 

 • Post i sager som typisk indeholder tavshedsbelagte oplysninger. Eksempelvis sager om dagpenge, aktivering, inkasso og familierådgivning.
 • Post i personalesager.
 • Post i sager vedrørende køb og salg af fast ejendom.
 • Post i sager om indgåelse af kontrakter og aftaler, herunder tilbud ved licitation og udbud, lejeaftaler, leasingaftaler m.v.
 • Post i sager vedrørende stillingsansøgninger, uanset om stillingsansøgningen fremsendes uopfordret eller efter opslag.
 • Post i sager vedrørende legatansøgninger.
 • Post i sager vedrørende alkoholbevilling.
 • Post til og fra råd og nævn som kommunen er sekretariat for, men som ikke er en del af Holstebro Kommune (fx dokumenter til og fra Huslejenævnet, Beboerklagenævnet, Hegnssynet, Skatteankenævnet og Folkeoplysningsudvalget).
 • Post i forsikringssager.
 • Post til og fra sagkyndige til brug i retssager.
 • Politianmeldelser og post der er relateret til forhold, som er politianmeldt eller som politiet eller told- og skattemyndighederne efterforsker.
 • Post til politikere og kommunalt ansatte, såfremt posten er relateret til de bestyrelser, arbejdsgrupper eller lignende, som de pågældende deltager i.

 

Kontakt

Borgmesterkontoret

Sekretariatet

Rådhuset, Kirkestræde 11
7500 Holstebro

kommunen@holstebro.dk

Tlf. 9611 7503