Holstebro Kommune

Postlister

subpage-img

På denne side har du mulighed for at se Holstebro Kommunes postlister. Udgangspunktet er, at al post til og fra Holstebro Kommune skal fremgå af postlisterne. For at undgå, at tavshedsbelagte oplysninger offentliggøres på hjemmesiden, vil nogle typer af post ikke fremgå af postlisterne.

Posten offentliggøres 3 dage efter den henholdsvis er indgået eller afsendt.  
 

pdf 18052017.pdf
pdf 17052017.pdf
pdf 16052017.pdf
pdf 15052017.pdf
pdf 11052017.pdf
pdf 10052017.pdf
pdf 09052017.pdf
pdf 08052017.pdf
pdf 05052017.pdf
pdf 04052017.pdf
pdf 03052017.pdf
pdf 02052017.pdf
pdf 28042017.pdf
pdf 27042017.pdf
pdf 26042017.pdf
pdf 25042017.pdf
pdf 24042017.pdf
pdf 20042017.pdf
pdf 19042017.pdf
pdf 18042017.pdf
pdf 12042017.pdf
pdf 11042017.pdf
pdf 10042017.pdf
pdf 07042017.pdf
pdf 06042017.pdf
pdf 05042017.pdf
pdf 04042017.pdf
pdf 03042017.pdf
pdf 31032017.pdf

Aktindsigt

At et dokument fremgår af postlisten er ikke umiddelbart ensbetydende med, at man kan få aktindsigt i dokumentet. Det vil bero på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde om der kan gives aktindsigt. Omvendt kan det også forekomme, at der kan gives hel eller delvis aktindsigt i et dokument, der ikke fremgår af postlisten.

 

Posttyper der ikke fremgår af postlisterne

For at undgå at tavshedsbelagte oplysninger offentliggøres på hjemmesiden, vil følgende typer af post ikke fremgå af postlisterne: 

 • Post i sager som typisk indeholder tavshedsbelagte oplysninger. Eksempelvis sager om dagpenge, aktivering, inkasso og familierådgivning.
 • Post i personalesager.
 • Post i sager vedrørende køb og salg af fast ejendom.
 • Post i sager om indgåelse af kontrakter og aftaler, herunder tilbud ved licitation og udbud, lejeaftaler, leasingaftaler m.v.
 • Post i sager vedrørende stillingsansøgninger, uanset om stillingsansøgningen fremsendes uopfordret eller efter opslag.
 • Post i sager vedrørende legatansøgninger.
 • Post i sager vedrørende alkoholbevilling.
 • Post til og fra råd og nævn som kommunen er sekretariat for, men som ikke er en del af Holstebro Kommune (fx dokumenter til og fra Huslejenævnet, Beboerklagenævnet, Hegnssynet, Skatteankenævnet og Folkeoplysningsudvalget).
 • Post i forsikringssager.
 • Post til og fra sagkyndige til brug i retssager.
 • Politianmeldelser og post der er relateret til forhold, som er politianmeldt eller som politiet eller told- og skattemyndighederne efterforsker.
 • Post til politikere og kommunalt ansatte, såfremt posten er relateret til de bestyrelser, arbejdsgrupper eller lignende, som de pågældende deltager i.

 

Kontakt

Borgmesterkontoret

Sekretariatet

Rådhuset, Kirkestræde 11
7500 Holstebro

kommunen@holstebro.dk

Tlf. 9611 7503