Holstebro Kommune

Postlister

subpage-img

På denne side har du mulighed for at se Holstebro Kommunes postlister. Udgangspunktet er, at al post til og fra Holstebro Kommune skal fremgå af postlisterne. For at undgå, at tavshedsbelagte oplysninger offentliggøres på hjemmesiden, vil nogle typer af post ikke fremgå af postlisterne.

Posten offentliggøres 3 dage efter den henholdsvis er indgået eller afsendt.  
 

pdf 11042017.pdf
pdf 10042017.pdf
pdf 07042017.pdf
pdf 06042017.pdf
pdf 05042017.pdf
pdf 04042017.pdf
pdf 03042017.pdf
pdf 31032017.pdf
pdf 30032017.pdf
pdf 29032017.pdf
pdf 28032017.pdf
pdf 01032017.pdf
pdf 02032017.pdf
pdf 03032017.pdf
pdf 06032017.pdf
pdf 07032017.pdf
pdf 08032017.pdf
pdf 09032017.pdf
pdf 10032017.pdf
pdf 13032017.pdf
pdf 14032017.pdf
pdf 15032017.pdf
pdf 16032017.pdf
pdf 20032017.pdf
pdf 21032017.pdf
pdf 22032017.pdf
pdf 23032017.pdf
pdf 17032017.pdf
pdf 24032017.pdf
pdf 27032017.pdf

Aktindsigt

At et dokument fremgår af postlisten er ikke umiddelbart ensbetydende med, at man kan få aktindsigt i dokumentet. Det vil bero på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde om der kan gives aktindsigt. Omvendt kan det også forekomme, at der kan gives hel eller delvis aktindsigt i et dokument, der ikke fremgår af postlisten.

 

Posttyper der ikke fremgår af postlisterne

For at undgå at tavshedsbelagte oplysninger offentliggøres på hjemmesiden, vil følgende typer af post ikke fremgå af postlisterne: 

 • Post i sager som typisk indeholder tavshedsbelagte oplysninger. Eksempelvis sager om dagpenge, aktivering, inkasso og familierådgivning.
 • Post i personalesager.
 • Post i sager vedrørende køb og salg af fast ejendom.
 • Post i sager om indgåelse af kontrakter og aftaler, herunder tilbud ved licitation og udbud, lejeaftaler, leasingaftaler m.v.
 • Post i sager vedrørende stillingsansøgninger, uanset om stillingsansøgningen fremsendes uopfordret eller efter opslag.
 • Post i sager vedrørende legatansøgninger.
 • Post i sager vedrørende alkoholbevilling.
 • Post til og fra råd og nævn som kommunen er sekretariat for, men som ikke er en del af Holstebro Kommune (fx dokumenter til og fra Huslejenævnet, Beboerklagenævnet, Hegnssynet, Skatteankenævnet og Folkeoplysningsudvalget).
 • Post i forsikringssager.
 • Post til og fra sagkyndige til brug i retssager.
 • Politianmeldelser og post der er relateret til forhold, som er politianmeldt eller som politiet eller told- og skattemyndighederne efterforsker.
 • Post til politikere og kommunalt ansatte, såfremt posten er relateret til de bestyrelser, arbejdsgrupper eller lignende, som de pågældende deltager i.

 

Kontakt

Borgmesterkontoret

Sekretariatet

Rådhuset, Kirkestræde 11
7500 Holstebro

kommunen@holstebro.dk

Tlf. 9611 7503