Holstebro Kommune

Principper for tilskud efter §18

subpage-img

Holstebro Frivillighedsråd behandler alle ansøgninger til §18-tilskud individuelt. Forud for Frivillighedsrådets 1. tildelingsmøde i 2007 blev følgende principper besluttet som grundlag for vurdering af §18-ansøgninger: 
 

  • hjælp til selvhjælp
  • hjælp til svage grupper
  • forebyggelse og oplysning
  • lindring og omsorg
  • undervisning af frivillige

Det indgår også i rådets vurdering, om ansøgeren har søgt tilskud til samme formål før (og samme år) og om der er en vis lokal forankring af aktiviteten i Holstebro Kommune.

Kontakt

Holstebro Frivillighedsråd

Sekretariat 
Jesper Ejstrup

Social, Sundhed og Arbejdsmarked
Udvikling og Digitalisering
Kirkestræde 11
7500 Holstebro

Tlf. 9611 4123