Holstebro Kommune

Natura 2000 Projekt i Holstebro Kommune

subpage-img

Hydrologiske forundersøgelser.

Som en del af Holstebro Kommunes indsats for gennemførelse af kommunens Natura 2000-handleplaner, er der udarbejdet en undersøgelse af natur og vandstandsforhold i tre Natura 2000-områder.

Rapporterne er tekniske, biologiske og hydrologiske forundersøgelser i Natura 2000-områderne:

Nr. 40 Karup Å, Kongenshus og Hessellund Heder
Nr. 41 Hjelm hede, Flyndersø og Stubbergård Sø
Nr. 65 Nissum Fjord.

På baggrund af forundersøgelserne har Holstebro Kommune iværksat ejendomsmæssige forundersøgelser i område nr. 65 Nissum Fjord, som er næste skridt, forud for gennemførelse af projekter. Rapporterne er udført i områder der er udpeget som arealer til hydrologi.
Udarbejdelse af rapporterne om de tekniske forundersøgelse samt rapporten om de ejendomsmæssige forudersøgelser for område nr. 65, Nissum Fjord er støttet med tilskud fra EU og fra Fødevareministeriets Landdistriktsprogram.

Kontakt

Teknik og Miljø

Natur og Miljø - Natur

E-mail: vandognatur@holstebro.dk

Tlf.: 9611 7566

Kirkestræde 11
7500 Holstebro