Holstebro Kommune

Projektstuderende på sundhedsområdet

subpage-img

Hvad får du ud af at deltage i et projektforløb på sundhedsområdet?

Projektforløb er et samarbejde mellem dig og evt. flere studerende og en organisation/afdeling i Holstebro Kommune. Sammen finder I en problemformulering, som har afsæt i daglig praksis, og hvor du bidrager med viden og værktøjer. Der er altså tale om brugbar viden til direkte gavn i organisationen.
Du får mulighed for at få ansvar og prøve dig selv af i forskellige situationer.

Læringsmiljøet består af forskellige omgivelser og udformninger med plads til både samspil med borgere, tid til refleksion og fordybelse samt deltagelse i diskussioner og sparring. Vi fokuserer på en åben og ærlig dialog og på, at vores samarbejde præges af gensidig respekt, tillid, anerkendelse og ansvarlighed.

Projektforløbet kan variere fra enkelte interviews til forskellige former for fælles aktiviteter og afrapporteringsformer. Samarbejdet kan vare fra en enkelt dag til et specialeforløb over uger eller måneder. Du kan læse mere om rammer for projektforløb her.

Vores forventninger til dig

Ønsker du at komme i betragtning til studiepraktik, forventer vi, at du sender en motiveret ansøgning med tydelig tilkendegivelse af hvilke fagområder og opgavetyper, du gerne vil arbejde med i din evt. studiepraktik.
Vi forventer desuden, at du som projektstuderende er reflekterende, engageret og velforberedt. At du søger udfordringer i arbejdet og udviser pli og respekt i et evt. samarbejde med den enkelte borger.

Hvad sker der i øjeblikket på sundhedsområdet?

Sundhedsområdet forandrer sig i øjeblikket markant. Samspil udbygges på tværs af sektorer og samarbejdet øges mellem sundhedsprofessionelle, borgere, pårørende og frivillighedsområdet.
I Holstebro Kommune opfører vi desuden "Center for Sundhed" og i udviklingen af centeret stræber social og sundhedsområdet efter at udbygge samarbejdet med uddannelsesinstitutioner og på den måde tilføre nye vinkler og viden til organisationen.

Eksempler på projekter inden for sundhedsområdet i Holstebro Kommune er:

  • Familie med hjerte (projekt om at tage hånd om nybagte forældre)
  • Slip sundheden fri (projekt om at skabe sammenhæng i projektforløb)
  • Velfærdsteknologi (projekt om at afprøve/udvikle teknologi til sundhedsområdet) 

 

Kontakt

HR-Udvikling

Uddannelseskonsulent
Kirsten Skovgaard

Kirsten.skovgaard@holstebro.dk
Tlf. 96117308

HR-Udvikling
Biblioteksbygningen, 1. sal
7500 Holstebro

Organisation.personale@holstebro.dk
Tlf. 96117521