Holstebro Kommune

Rammeaftalen for det specialiserede socialområde

subpage-img

Rammeaftalen er en aftale, der er indgået mellem Region Midtjylland og kommunerne i Regionen. Aftalen omfatter det sociale område og specialundervisnings-området og er et fælles redskab til styring af udbuddet og efterspørgslen af pladser i hele regionen.

Aftalen vedtages hvert år senest den 15. oktober af alle kommunalbestyrelser og Regions-rådet.

Rammeaftalen omfatter en lang række områder: 

 • særlige dag-, klub- og døgntilbud til børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
 • sikrede institutioner for børn og unge
 • beskyttet beskæftigelse samt aktivitet- og samværstilbud 
 • midlertidige og længerevarende botilbud til voksne med nedsat psykisk og/eller fysisk funktionsevne
 • behandling af stofmisbrug
 • kvindekrisecentre
 • hjælpemidler
 • almene ældreboliger til voksne med nedsat psykisk og/eller fysisk funktionsevne
 • lands- og landsdels-dækkende undervisningstilbud
   

Udover styringen af antallet af pladser indgår takstprincipper og takster for de enkelte tilbud i Rammeaftalen. Endelig kan regionen og kommunerne aftale en række fælles fokusområder, og udviklingsplaner for tilbud med flere end 100 pladser skal vedlægges.

Rammeaftale:

Underskrift rammeaftalen

Læs Mere

Ønsker du at se tidligere rammeaftaler kan disse findes på Socialportalen.
 

Kontakt

Social, Sundhed & Arbejdsmarked

Økonomi og Analyse

Kirkestræde 11
7500 Holstebro

kultur.sundhed@holstebro.dk
Tlf.: 96117585