Holstebro Kommune

Rammer for projektsamarbejde

subpage-img

 

  • Projektforløbets periode varierer og er afhængig af projektets karakter.
  • Samarbejdet er ulønnet og den studerende indgår ikke i projektstedes normering.
  • Den studerende har tavshedspligt, der vedvarer efter samarbejdets ophør.
  • Den studerende skal have faglig sparring i overensstemmelse med projektet.

Projektsamarbejdet inddeles i flg. faser:

1. fase
Introduktion til projektstedet og til konkrete opgaver med udgangspunkt i modulets team og læringsudbytte.

2. fase
Opbygning af øvelse i løsning af opgaverne, der problematiseres og diskuteres.
Fokus på fremme af refleksion

3. fase
Selvstændigt arbejde med opgaverne, dog med sparring og dialog med kontaktperson.