Holstebro Kommune

Storå - rapport om oversvømmelser

subpage-img

Natur og Miljø har fået det rådgivende ingeniørfirma til at regne på vandstande i Holstebro ved forskellige klimatiske hændelser for det nuværende klima, og det klima som forventes i år 2100.

Desuden er der regnet på forskellige tekniske tiltags betydning for hvor meget vandstanden kan sænkes. Rapporten vil indgå i kommunens videre arbejde med klimatilpasning og arbejde med oversvømmelser.