Holstebro Kommune

Regler og alderstrin ved optagelse i dagpleje og institution

subpage-img

Regler ved anvisning af plads i dagpleje og institution

 • Børn bliver anvist plads efter pasningsgarantidato og efter alder. Ældste barn anvises plads før yngre.

 • Forældres pasningsønske søges opfyldt. Børn passes som hovedregel i eget skoledistrikt, dog således at pasning af 0-2 årige børn kan forekomme udenfor eget distrikt.

 • Børn med særlige pædagogiske eller sociale behov kan efter en individuel vurdering anvises plads før børn efter alder og børn med søskende. Der skal medsendes dokumentation fra relevante fagpersoner, når en sag skal vurderes. Vurderingen foregår i Dagtilbudsafdelingen, Børn og Unge. Sagen frem-sendes til: borgerservice@holstebro.dk att.: Pladsanvisningen.

Søskendefordel

Der indføres søskendefordel for børn der har søskende indskrevet i institution eller dagpleje efter følgende principper:

 • Når der er ledige pladser i institutionen anvendes søskendefordelen, når barnet står blandt de tre første på ventelisten. Søskendefordelen betinger, at der er tale om søskende med samme bopæl og søskende kan være indskrevet i samme institution i en periode på minimum 3 mdr.
   
 • Er der ledig plads i dagplejehjemmet anvendes søskendefordelen, til søskende der står på venteliste til en dagplejeplads. Søskendefordelen betinger, at der er tale om søskende med samme bopæl og søskende kan være indskrevet i samme dagpleje i en periode på minimum 3 mdr.

Alderstrin ved optagelse i dagpleje og institutioner

Nedenstående angiver indenfor hvilken alderstrin dit barn kan optages i de forskellige dagtilbud, når dit barn ikke har en plads i dagpleje eller institution.

 • Integreret vuggestueafsnit og vuggestue: 6 mdr. til 2 år

  • Tilflytterbørn i alderen 0-3 år kan såfremt der er ledig vuggestueplads på tilflytningstidspunktet til Holstebro Kommune anvises en vuggestueplads.

 • Dagpleje: 6 mdr. til 3 år

 • Småbørnsgrupper i børnehave (2 år): fra 2 år

 • Børnehaver og børnehaveafsnit i integrerede institutioner: fra 3 år til og med 5 år

 • Skolefritidshjem (SFH): 1 fra 0. kl. - 2. kl.

 • Skolefritidshjem (SFH): 2 fra 3. kl. - 4. kl.

 • Skolefritidshjem (SFH): 2 for børn med særlige behov efter ansøgning i 5. kl. 

Er dit barn allerede optaget i plads f.eks. i dagpleje eller institution og du ønsker at dit barn skal flytte plads kan du læse om dine muligheder på siden, hvornår kan jeg flytte mit barn.