Holstebro Kommune

Regler og alderstrin ved optagelse i dagpleje og institution

subpage-img

Regler ved anvisning af plads i dagpleje og institution

 • Børn bliver anvist plads efter pasningsgarantidato og efter alder. Ældste barn anvises plads før yngre.

 • Forældres pasningsønske søges opfyldt. Børn passes som hovedregel i eget skoledistrikt, dog således at pasning af 0-2 årige børn kan forekomme udenfor eget distrikt.

 • Børn med særlige pædagogiske eller sociale behov kan efter en individuel vurdering anvises plads før børn efter alder. Der skal medsendes dokumentation fra relevante fagpersoner, når en sag skal vurderes.

Alderstrin ved optagelse i dagpleje og institutioner

Nedenstående angiver indenfor hvilken alderstrin dit barn kan optages i de forskellige dagtilbud, når dit barn ikke har en plads i  dagpleje eller institution.

 • Dagpleje: 6 mdr. til 3 år

 • Integreret vuggestueafsnit og vuggestue: 6 mdr. til 1½ år

  • Undtagelse: Tilflytterbørn i alderen 1½ til 3 år, der i fraflytningskommunen er optaget i vuggestue, kan såfremt der er plads, optages i vuggestue ved tilflytning.

 • Småbørnsgrupper i børnehave (2 år): fra 2 år

 • Børnehaver og børnehaveafsnit i integrerede institutioner: fra 3 år til og med 5 år

 • Skolefritidshjem (SFH): 1 fra 0. kl. - 2. kl.

 • Skolefritidshjem (SFH): 2 fra 3. kl. - 4. kl.

 • Skolefritidshjem (SFH): 2 for børn med særlige behov efter ansøgning i 5. kl. 

Er dit barn allerede optaget i plads f.eks. i dagpleje eller institution og du ønsker at dit barn skal flytte plads kan du læse om dine muligheder på siden, hvornår kan jeg flytte mit barn.