Holstebro Kommune

Regler vedrørende børnepasning

subpage-img

Ændrede regler for optagelse på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud træder i kraft d. 11. august 2017

Udvalget for Børn og Unge har revideret reglerne for opskrivning på venteliste til dagtilbud på møde d. 10. august 2017. Det ændrede regelsæt træder i kraft d. 11. august 2017.
De konkrete beskrivelser og ændringer, fremgår af det ændrede regelsæt.

Det ændrede regelsæt, sætter fokus på:

  • Udvidelse af aldersgrænsen for optagelse i vuggestue indtil 2 år
  • At der indføres søskendefordel for børn, der har søskende indskrevet i institution eller dagpleje
  • At smidiggøre reglerne for tilflytterfamilier

     

Overgangsordning 

De ændrede regler, der er besluttet i Udvalget for Børn og Unge, får først fuld gennemslag i løbet af 2018.

Regler for børn der allerede er opskrevet på venteliste inden d. 11. august 2017

Børn der er opskrevet på venteliste inden d. 11. august 2017, er omfattet af det regelsæt der var gældende på opskrivningstidspunktet, det gamle regelsæt. Sker der ændringsønsker fra d. 11. august og herefter, gælder det ændrede regelsæt.

Børn der bliver opskrevet på venteliste fra d. 11. august 2017

Børn der bliver opskrevet på venteliste fra d. 11. august 2017 og herefter, bliver omfattet af det ændrede regelsæt.

Andre forhold 

Børneattest - Bekendtgørelse nr. 448 af 9.5.2012