Holstebro Kommune

Regulativ for erhvervsaffald

subpage-img

Holstebro Kommunes Erhvervsaffaldsregulativ, vedtaget 23. januar 2012, fastsætter regler for virksomheders håndtering af forbrændingsegnet og deponeringsegnet affald. Kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald reguleres direkte af affaldsbekendtgørelsen.
 

Kontakt

Teknik og Miljø

Miljøgruppen

Mail: virksomhedsmiljo@holstebro.dk

Tlf.: 9611 7567

Kirkestræde 11
7500 Holstebro