Holstebro Kommune

Revision og Regnskab

subpage-img

Foreninger, der modtager tilskud, skal aflægge et regnskab, som omfatter folkeoplysende virksomhed i Holstebro Kommune.

Foreningens tilskudsår løber fra 1. januar til 31. december.

Revideret regnskab sendes til kommunen inden den 1. april året efter regnskabsåret. Er foreningens regnskabsår ikke kalenderåret indsendes regnskabet senest 3 måneder efter regnskabets afslutning. Regnskabet skal være underskrevet af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

Vedlagt regnskabet skal være en udfyldt revisorerklæring.

Sådan gør du:

Erklæring fra revisor - og gem filen på din computer.

Erklæringen printes ud og underskrives.

Du skal nu udfylde nedenstående formular og vedhæfte den underskrevne erklæring og det underskrevne regnskab.

Foreningens navn 
Ansøgers mail 
Vedhæft underskrevet revisorerklæring 
Vedhæft underskrevet regnskab 

Kontakt

Kultur og Erhverv

Center for Sport og Fritid

Biblioteket, 
Kirkestræde 13, 1. sal
7500 Holstebro

fritidsafdelingen@holstebro.dk
Tlf.: 9611 7534