Holstebro Kommune

Instruks ved revision

subpage-img

Alle, som har modtaget tilskud til kulturelle aktiviteter, er forpligtet til at indsende et regnskab.

Vedrørende revision af kulturelle foreningers regnskaber gælder følgende instruks:

Ved tilskud over 100.000 kr.

Kulturelle foreninger, som har modtaget mere end 100.000 kr., skal benytte registreret eller statsautoriseret revisor.

Ved tilskud under 100.000 kr.

Ved tilskud under 100.000 kr. kan normalt anvendes foreningsvalgt revisor, men Kunst og Kultur kan forlange, at regnskabet revideres af professionel revisor (statsautoriseret eller registreret revisor), hvis der er tvivl om regnskabers korrekthed, fejl og mangler m.v.

Regnskabet skal være revideret og påtegnet af en valgt revisor.

Revisoren skal være valgt ved generalforsamlingen.

Hele bestyrelsen skal skrive under på regnskabet, inden det fremsendes til Kunst og Kultur på kultur@holstebro.dk.