Holstebro Kommune

Særlige regler for distriktsforeninger

subpage-img

Distriktsforeninger, foreninger, der geografisk dækker flere kommuner og har valgt at være hjemmehørende i Holstebro Kommune, kan max. opnå tilskud til 65% af Folkeoplysningslovens laveste takst for lokaler og idrætshaller.

Der ydes ikke lokaletilskud til medlemmer over 25 år.

Distriktsforeninger skal som andre foreninger indsende ansøgninger om lokaletilskud til den 1. november for det kommende år, og indsende regnskab og slutafregningsskema den 1. april for det foregående år.

Kontakt

Kultur og Erhverv

Center for Sport og Fritid

Biblioteket, 
Kirkestræde 13, 1. sal
7500 Holstebro

fritidsafdelingen@holstebro.dk
Tlf.: 9611 7534