Holstebro Kommune

Sejlads under motorvejsbro ved Storå

subpage-img

Holstebro og Herning kommuner orienterer her om sejladsmulighederne ved motorvejens arbejdsplads ved Landskabsbroen over Storå i perioden frem til motorvejens endelige åbning ultimo 2018. 

”Hvor finder jeg aktuel information om sejlads ved motorvejsbroen over Storå”

Holde øje med denne hjemmeside, hvor der orienteres løbende med nyeste informationer om broarbejdet og passagen under motorvejbroen. 

Sejlads foregår som normalt mellem 09:00 og 20:00 fra 1.juni til 31. oktober

De nuværende tidspunkter for sejlads vil også være gældende ved arbejdspladsens gennemsejling. Sejladsen vil således kunne foregå fra 1. juni til 31. oktober i tidsrummet mellem kl. 9:00 og 20:00. 

Broarbejdets vigtige opgave foregår i tidsrummet kl. 20:15 - 8:45 

Uden for dette tidsrum kl. 20:15 til 8:45 vil det være muligt for Entreprenøren og Vejdirektoratet at foretage det fornødne broarbejde, som kunne have forhindret sejlads.

Skiltning ved Storå
 

Sikker sejlads

Grundet broarbejdet med motorvejen over Storå vil sejlere skulle sejle under to arbejdsbroer. Sejladsen kan foregå helt sikkert, da broerne er sikret således, at der ikke kan falde arbejdsmateriale ned på sejlere eller i åen.
 

Gennemsejlingen er indsnævret under arbejdsbroerne

I forbindelse med krydsning under arbejdsbroerne er passagemulighederne væsentligt indsnævrede. Der er derfor vigtigt, at holde sit fartøj i midten af åen, så man kan krydse under broen mest ideelt. Der vil være opsat advarselsskilte herom både op-strøms og nedstrøms arbejdsbroerne. Grundet indsnævringen må der forventes en strækning med hurtigere vandstrøm, som vil variere som følge af åens vandstand. 

Gennemsejlingen er indsnævret under arbejdsbroerne

Gennemsejlingen er indsnævret under arbejdsbroerne
 

Fortrinsret for sejlere i nedstrømretning under broen

I forbindelse med krydsningen under arbejdsbroerne har sejlere i nedstrøms retning fortrinsret.
 

Såfremt du har spørgsmål til ovenstående kontakt biolog Mads Nedergaard Tlf.: 9611 7557, E-mail: mads.nedergaard@holstebro.dk

Kontakt

Teknik og Miljø

Natur og Miljø

E-mail: naturogmiljo@holstebro.dk

Tlf.: 9611 7557

Kirkestræde 11
7500 Holstebro