Holstebro Kommune

Seniorjob

subpage-img

Hvis du har modtaget brev fra din arbejdsløshedskasse, om at du er berettiget til et seniorjob, skal du rette skriftlig henvendelse til Holstebro Kommune, Løn- og Personalekontoret, Kirkestræde 11, 7500 Holstebro.
 

Henvendelsen skal indeholde:

 • Et brev fra dig, hvor du kort beskriver, hvilke opgaver i den kommunale sektor, du mener, matcher dine kvalifikationer bedst muligt: fx rengøring, reparation/vedligeholdelse, børnepasning, undervisning, pasning og pleje af ældre, køkken/kantine, vedligeholdelse af kommunale udearealer.
 • En kopi af brevet fra din a-kasse
 • Et opdateret CV med oplysninger om tidligere job, uddannelse og kurser
 • Kopi af evt. uddannelsesbeviser
 • Kopi af evt. udtalelser fra tidligere arbejdsgivere

Frister i forbindelse med din ansøgning:

 • Du vil modtage en skrivelse med et skema fra løn og personalekontoret, som din arbejdsløshedskasse skal udfylde og returnere indenfor en angiven frist.
 • Der kan tidligst ansøges om seniorjob 3 måneder før dagpengeretten udløber.
 • Der kan senest ansøges om seniorjob 2 måneder efter dagpengeretten ophører.
 • Modtages ansøgningen efter fristens udløb mistes retten til seniorjob.
 • Modtages ansøgningen efter at retten til dagpenge er ophørt, er der ikke ret til kompensation for mistede dagpenge.
 • Holstebro Kommune har pligt til at tilbyde ansættelse senest 2 måneder efter, at ansøgning om seniorjob er modtaget. Overholder Holstebro Kommune ikke fristen, har du ret til en kompensation.

Yderligere information om Seniorjobordningen

Det vil, ud fra Holstebro Kommunes aktuelle muligheder og dine kvalifikationer, blive vurderet, hvor i den kommunale sektor du skal tilbydes et seniorjob. Ansættelsesstedet vil herefter indkalde dig til en samtale. 

Hvis du har yderligere spørgsmål om ansættelsesproceduren, kan du rette henvendelse til Løn & Personale, Holstebro Kommune.   

Har du spørgsmål til lovgivningen, kan du rette henvendelse til din a-kasse.

Læs mere

Kontakt

Løn & Personale

Kirkestræde 11
7500 Holstebro

loenogpersonale@holstebro.dk
Tlf: 9611 7523