Holstebro Kommune

Serviceberedskab

Virksomhedsservice i Holstebro Kommune

Virksomhedsservice går forrest og skaber et attraktivt samarbejde med virksomhederne. Med afsæt i den enkelte virksomheds behov, rådgiver vi i alle jobcentrets serviceydelser og sikrer en enkel og professionel rekrutteringsproces med det klare mål at skabe udvikling og vækst i erhvervslivet.


Virksomhedskonsulenterne kontaktes direkte via hotline-nummeret:

9611 3822

og alle henvendelser vil blive besvaret samme dag.
Kontakt en virksomhedskonsulent fra netop din branche - vi står klar til at give din virksomhed en kvalificeret og tværgående service.

 

Rekrutteringsservice

Virksomhedsservice er for virksomheder, som søger kvalificeret arbejdskraft til konkrete stillinger. Vores virksomhedskonsulenter kan hjælpe dig med at finde din nye medarbejder. Det kræver blot, at du beskriver jobbet og de ønskede kvalifikationer, hvorefter vi udsøger og præsenterer egnede kandidater til stillingen.

Uddannelse og opkvalificering

Virksomhedsservice ønsker at informere og vejlede virksomhederne om uddannelses- og efteruddannelsesmulighederne for virksomhedens medarbejdere, samt indgå som partner i forbindelse med opkvalificering af ledige.

Virksomhedskonsulenterne gennemfører derfor mange virksomhedsbesøg, blandt andet for at orientere virksomhederne om mulighederne for uddannelse, efteruddannelse og opkvalificering via voksenlærlingeordningen, opkvalificeringsjob og jobrotationsordningen.
 

 • Voksenlærlingeordningen: I forhold til at løfte en ufaglært medarbejder til faglært, eller ansætte en ledig ufaglært som voksenlærling - i begge tilfælde med økonomisk støtte fra Jobcenter Holstebro.
   
 • Opkvalificeringsjob: Hvor Jobcenter Holstebro bevilger nødvendig opkvalificering, når en ledig ansættes direkte, og kurset ligger efter tiltrædelsesdatoen.
   
 • Jobrotationsordningen: Hvor virksomheden efteruddanner medarbejdere med økonomisk støtte fra Jobcenter Holstebro, når der ansættes en vikar.

Virksomhedskonsulenterne tager desuden, sammen med erhvervsskolerne i lokalområdet, ud til virksomheder, for at give en samlet information om ordningerne, og hjælper endvidere virksomhederne med igangsættelse af forløbene.

Derudover samarbejder vi med de faglige organisationer om generelle informationsarrangementer for virksomhederne.

Fastholdelse af medarbejdere

Vi har i Holstebro Kommune god erfaring med at støtte sygemeldte-, skadelidte- og fleksjobmedarbejdere og virksomhederne i at bevare ansættelsesforholdet, hvor det vurderes at være muligt. For at det skal lykkes, er det vigtigt, at virksomhedskonsulenten eller Jobcentret kontaktes så hurtigt som muligt i forløbet.
Det videre forløb varetages af Jobcentrets Fastholdelsesteam. 

Jobcenter Holstebro kan tilbyde en bred palette af tilbud der kan være med til at fastholde medarbejderen i ansættelsesforholdet:
 

 • Samtaler med virksomhed og medarbejder om eventuelle ændringer i arbejdsopgaver, arbejdstid og lignende.
 • ​I særlige situationer kan der ydes dagpengerefusion fra første sygedag (§56-aftale).
 • ​Tilbud om støtte af en mentor.
 • Hjælpemidler og personlig assistance.
 • Hjælp til arbejdspladsindretning.
 • Orientering om mulighederne via delvis sygemelding.
 • Afklaring af arbejdsevne med et eventuelt Fleksjob som resultat.
 • Revalidering.

Hvis din medarbejder i en sygemelding overgår til et Jobafklaringsforløb, skal du som arbejdsgiver anmode om lønrefusion: Refusion under jobafklaringsforløb

Jobcenter Holstebro har desuden et akutberedskab til fastholdelse af fleksjobbere. Der kan eksempelvis være tale om en forringelse af fleksjobberens arbejdsevne, sociale eller kollegiale udfordringer m.v.

I relation til skadelidte, vil der typisk være tale om de samme behov for hjælp til arbejdsfastholdelse som sygemeldte, For nogle skadelidte er tilstanden kronisk, så der kan være behov for ansættelse på særlige vilkår. Der kan også være behov for særlige arbejdsredskaber eller hjælpemidler.

 

Kontakt

Social & Arbejdsmarked

Job og Kompetencecenter Vest

Harald Leths Vej 4
7500 Holstebro

jkv@holstebro.dk
Tlf: 9611 3822