Holstebro Kommune

Serviceøkonom-studerende

subpage-img

Hvad får du ud af din virksomhedspraktik?

Du og din vejleder fastlægger i fællesskab mål for dit læringsudbytte i din praktikperiode.
Herunder hvilke emner, du skal fokusere på og hvilke fokusområder, din afsluttende praktikopgave skal omhandle.

Du får mulighed for at relatere din teoretiske viden til konkret praksis og du får en generel indføring i dit praktiksteds funktioner og daglige opgaver.
Samtidig deltager du i konkrete udviklingsprojekter eller events, og her får du mulighed for at prøve dig selv af og få et godt indblik i Holstebro Kommunes samspil  med forskellige aktører.

Vi ønsker at klæde dig bedst muligt på til at få mest muligt ud af din virksomhedspraktik og vil derfor introducere dig til blandt andet kommunens personalepolitikker og det politiske og organisatoriske niveau. 

Vores forventninger til dig

Ønsker du at komme i betragtning til studiepraktik, forventer vi, at du sender en motiveret ansøgning med tydelig tilkendegivelse af hvilke fagområder og opgavetyper, du gerne vil arbejde med i din evt. studiepraktik.
Vi forventer desuden, at du som studerende, udviser høj grad af professionalisme og engagement og respekterer kravene om fortrolighed, etik og de øvrige værdier i Holstebro Kommune.

Facts

Hvert år stiller Holstebro Kommune studiepraktikplads til rådighed for serviceøkonomstuderende på Erhvervsakademi Midtvest, Holstebro.
Eksempelvis i Enheden for Erhvervs- og Turismeudvikling. 

 

Kontakt

HR-Udvikling

Uddannelseskonsulent
Kirsten Skovgaard

Kirsten.skovgaard@holstebro.dk
Tlf. 96117308

HR-Udvikling
Biblioteksbygningen, 1. sal
7500 Holstebro

Organisation.personale@holstebro.dk
Tlf. 96117521