Holstebro Kommune

Byggegrunde på Skrænten i Sevel

subpage-img

Byggegrunde i Sevel finder du på Skrænten med to udstykninger tæt på hinanden i byens østlige udkant. Parcelhusgrundene er forholdsvis store med mulighed for varieret byggeri med marker og naturområdet Gjæven lige uden for døren. Spring ned til de ledige grunde.

Byggegrunde på Skrænten

De to udstykningsområder i byens østlige del rummer forholdsvis store byggegrunde, der lægger op til et varieret boligmiljø med individuelle byggerier.

De åbne marker op til idrætspladsen mod nord og arealerne ud til skovbrynet mod sydøst, giver en fornemmelse af, at her er du på én gang tæt på naturen og midt i landsbyens trygge nærmiljø.

Der er masser af plads og friarealer i forbindelse med byggegrundene og en mindre sø på ca. 400 m2. En god forbindelse til det fredede naturområde Gjæven, der nærmest omkranser byen fra øst, forstærker områdets landsbykarakter.

Ledige byggegrunde i den skønne landsby Sevel i Holstebro Kommune

Der er to lokalplaner:


Sevel - tæt på det, de andre kører langt efter

Sevel er en landsby med knap 500 beboere og har et opland med næsten ligeså mange indbyggere.

Byen har fastholdt mange vigtige funktioner for en by med udviklingspotentiale.

Vuggestue, børnehave, skole og SFH er samlingspunkter for den yngste generation, men der er også en offentlig institution for den anden ende af aldersskalaen med Sevel Alderdomshjem.

Sevel Hallen er en traditionel idrætshal tæt på skole og daginstitutionerne. Men den lille landsby rummer også idrætsanlæg og boldbaner, tennisbane og ridebaneanlæg.

Sevel Campingplads, købmand, bager, el-forretning, autoværksted, bank-filial og kirke og forsamlingsgård holder også liv i byen, der har en meget aktiv borgerforening og idrætsforening.

Købmanden i den skønne landsby Sevel i Holstebro Kommune, hvor der er ledige byggegrunde

Og det virker som om borgerne selv tager stort ansvar for at leve op til byens slogan ”Sevel - en levende landsby”. Se mere på www.sevelby.dk for at få et indtryk at borgernes fællesaktiviteter, foreninger og meget mere.

I 2015 afholdte Sevel Idrætsforening den første udgave af Sevel Musik og Danse Festival for handicappede – et initiativ der trak deltagere fra alle de omkringliggende kommuner.

Det var også borgerforeningen, der i 2014 sammen med Holstebro Kommune åbnede en 5 km lang cykelsti til den lidt større by Vinderup, hvor de fleste af områdets ældste børn går i skole og til fritidsaktiviteter, der ikke findes i Sevel.

Har du sagt Sevel, har du også sagt Sevel Kro og Hjerl Hede, der både er lokale udviklingsaktører og turistattraktioner.

Naturoplevelser er ikke noget, man kører langt efter. De er lige uden for bygrænsen. Områderne omkring Helle Sø, Stubbergaard Sø og Flyndersø er nogle af de større attraktioner fyldt med smukke landskaber, vandrestier og kulturminder fra en egn, der har været beboet i mindst 4.000 år.

Billeder fra området ved Sevel i Holstebro Kommune, hvor der er ledige byggegrunde

Ledige grunde

 

  Nr. Areal Pris
  33  828  160.000 
  35  1056  195.000 
R  = Reserveret    
Salgsprisen er inkl. moms
  • l prisen er indeholdt tilslutningsbidrag til kloak samt et byggemodningsbidrag til fjernvarme.
  • l prisen er ikke indeholdt tilslutningsbidrag til el og vand samt tilslutningsbidrag til fjernvarme.

 

  Nr. Areal Pris
  44  1295  309.000 
  47  1593  368.000 
  48  1160  282.000 
  49  997  249.000 
  51  968  243.000 
  53  921  234.000 
  55  1343  318.000 
R  = Reserveret
Salgsprisen er inkl. moms
  • l prisen er indeholdt tilslutningsbidrag til kloak, el og vand, samt et byggemodningsbidrag til fjernvarme (30.000 kr.).
  • l prisen er ikke indeholdt udgifter til etablering af stikledninger til fjernvarme ud over 10 m. og indføring i hus.

 

Tilmeld nyhedsbrev

Få besked hver gang der kommer en ny byggegrund i udbud ved at tilmelde dig nyhedsmailen