Holstebro Kommune

Erhvervsgrund Skautrupvej Tvis

subpage-img

Beskrivelse 

Industriområdet er beliggende langs Skautrupvej i Tvis. Se oversigtskort.

Pris

Arealet koster 108 kr. pr. m2. 

Prisen skal tillægges moms på 25%. 

Prisen er excl. tilslutningsbidrag af enhver art.

Områdets anvendelse og bebyggelsens omfang 

Området må kun anvendes til erhvervsformål som produktions-, værksteds-, lager- og transportvirksomhed. 
Bebyggelsesprocent: max. 60% af grundarealet.
Bygningers højde: max. 10 m over terræn. 

Se Vestforsynings hjemmeside for oplysninger om tilslutningsafgift.

Selvbetjening

Kontakt

Grundsalg

Borgmesterkontoret

Kirkestræde 11
7500 Holstebro

kommunen@holstebro.dk 
Tlf. 96117504

 

Tekniske oplysninger

Teknik og Miljø

Kirkestræde 11
7500 Holstebro

Tlf: 96117684