Holstebro Kommune

Skredsande - Botilbud

subpage-img

Skredsande

Skredsande er en del af Center for Handicap, som har en række døgn- og dagtilbud til personer med forskellige former for funktionsnedsættelser.

Vi tager udgangspunkt i træning, læring og omsorg. Målet er, at personen skal klare så meget som muligt selv. Det er vores erfaring, at det giver høj livskvalitet.

Skredsande ligger tæt på Holstebros centrum på Knud Rasmussens Vej 16 og er placeret i dejlige omgivelser med gode muligheder i den store have.

Skredsande er et tilbud med 3 afdelinger med i alt 34 boliger. Alle boliger er 2-rums boliger med bad og et lille køkken. Til hver af de 3 afdelinger er der fælles stor stue og et køkken.
De 3 afdelinger er for borgere med udviklingshæmning, erhvervet hjerneskade og for unge med enten udviklingshæmning eller udviklingsforstyrrelser.
De fleste beboere benytter dagtilbud på hverdage.

Personale

Der er tilknyttet personale med forskellige kompetencer, som tilgodeser behovet læring, træning og omsorg.

Kontakt

Social, Sundhed & Arbejdsmarked

Skredsande

Knud Rasmussens Vej 16
7500 Holstebro

Center.Handicap@Holstebro.dk
Tlf: 96114600