Holstebro Kommune

Skriv dit barn op

subpage-img

Hvornår skal jeg skrive mit barn op?

Skriv så tidligt som muligt dit barn op til pasning. Du får pasningsgaranti 3 måneder efter, at dit barn er skrevet op, eller senere hvis du ønsker det. Pasningsgaranti gives tidligst, fra dit barn er 26 uger og indtil barnets skolealder.

Hvordan skriver jeg mit barn op?

Du skal skrive dit barn op til pasning via Digital Pladsanvisning eller Borger.dk. Her kan du også se dit barns placering på venteliste, ændre pasningsønsker eller udmelde det. Du kan henvende dig i Borgerservice, hvis du har brug for hjælp.    

Hvornår kan mit barn blive passet?

Pasning til en bestemt dato

Med pasningsgaranti sikrer kommunen dig pasning til dit barn senest til din pasningsgarantidato. Med en pasningsgaranti kan du ikke stille krav om pasning et bestemt sted, i en bestemt pasningsform eller i en bestemt institution. Hvis det er muligt, tilbyder vi dig den plads, du ønsker til dit barn.

Pasning i et bestemt pasningstilbud

Ønsker du dit barn optaget i et bestemt pasningstilbud, f.eks. en bestemt daginstitution, får du ikke garanti fra en bestemt pasningsdato. Borgerservice tilbyder dig den plads, du ønsker til dit barn, når det bliver barnets tur, jævnfør gældende kriterier.
Du får ingen pasningsgaranti.

Regler ved opskrivning til plads

  • Du får pasningsgaranti 3 måneder efter, at du har skrevet dit barn op, eller senere hvis du ønsker det. Pasningsgaranti gives tidligst, fra dit barn er 26 uger og indtil skolealderen.

  • Ved opskrivning via Digital Pladsanvisning kan du vælge 3 ønsker i prioriteret rækkefølge. Du vil blive tilbudt plads efter den prioriterede rækkefølge, hvis der er mulighed for det. Kan dine ønsker ikke opfyldes når du har pasningsgaranti, får du tilbudt en anden plads, så du sikres en aldersvarende plads i henhold til pasningsgarantien.
    Skriv også dit barn op til de dagtilbud, du ønsker dit barn optaget i, når det bliver ældre, og hvilke institutioner du ønsker til den tid. 

  • Ved optagelse på ventelisten får dit barn anciennitet fra fødselsdatoen.

  • Hvis du senere vil ændre ønskeinstitution, skal du gøre det via Digital Pladsanvisning på Holstebro Kommunes hjemmeside eller Borger.dk. Dit barns anciennitet ændres ikke, selv om du ønsker en anden institution.

Hvordan kan mit barn blive passet?

Holstebro Kommune har en bred vifte af  pasningsmuligheder, afhængig af dit barns alder. Her kan du læse mere om de forskellige muligheder, der er for de enkelte aldersgrupper.