Holstebro Kommune

Slagteriet Holstebro

subpage-img

Slagteriet – den nye bydel

Slagteriet Holstebro skal udvikle sig til at blive en ny bydel i Holstebro. Der er allerede sat gang i en række aktiviteter i de genanvendte bygninger og byrum – f.eks. kunstnerisk iværksætteri, streetaktiviteter og byhaver.

Byrådet har vedtaget forslag til en helhedsplan, lokalplan og kommuneplantillæg. Ifølge helhedsplanen skal blandede byfunktioner med boliger være grundbestanddelen.

Derudover skal uddannelse, byerhverv, kultur samt bevægelses- og streetfaciliteter skabe liv i bydelen både dag og aften og gøre området trygt at færdes i.

Endelig bliver en række aktive byrum den grønne rygrad i bydelen.

Her kan du se helhedsplan, lokalplan og kommuneplantillæg.

Du kan også få flere oplysninger på Slagteriet Holstebros hjemmeside og på Kulturdivisionen Slagteriet Holstebros Facebook-side.

Kontakt

Teknik og Miljø

Planafdelingen

Email: planafdelingen@holstebro.dk

Tlf.: 9611 7558

Kirkestræde 11
7500 Holstebro