Holstebro Kommune

Social- og sundhedsassistentelev

subpage-img

Vi ansætter social- og sundhedsassistentelever 3 gange om året

Optagelsestidspunkter, ansøgningsfrister mv. offentliggøres her på hjemmesiden.
Se i øvrigt nedenfor vedr. ansøgning og facts om uddannelsen

Vedr. uddannelsesstart i 2018:
Start d. 01.02.2018 - ansøgningsfrist d. 26.10.2017
Start d. 01.05.2018 - ansøgningsfrist d. 26.10.2017
Start d. 01.08.2018 - ansøgningsfrist følger

Ny uddannelsesordning pr. 1. januar 2017

Fra d. 1. januar 2017 ændres social- og sundhedsuddannelsen. 
Det betyder at:
 

 • Uddannelserne deles op fra starten. Det vil sige, at allerede når du starter dit uddannelsesforløb, skal du tage stilling til om du vil uddanne dig som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent.
   
 • Du skal gennemføre grundforløb 2 SOSU for at være kvalificeret til optag på social- og sundhedsuddannelserne.
   
 • Du kan læse mere om GF2 på Social- og Sundhedsskolens hjemmeside 
   
 • Praktikken bliver i det nære sundhedsvæsen, i psykiatrien og sygehuset.
   
 • GF 2 er SU berettiget og du får løn under den øvrige del af uddannelsen.

Forskellige forløb afhængig af alder, form og niveau

 • Social- og sundhedsassistentuddannelsen er den direkte vej fra GF2 til uddannelsen.​
  Uddannelsen er en kombinationsuddannelse mellem praktik og skoleperioder. Der er 48 skoleuger fordelt over 4 skoleforløb og 98 praktikuger fordelt 4 praktikperioder.
  Uddannelsen varer ca. 2 år og 10 mdr. 
   
 • ”EUX Velfærd” er en kombination af social- og sundhedsassistentuddannelsen og studentereksamen. Her har du både fag på studentereksamensniveau og samtidig en faglig uddannelse.
  Denne linje henvender sig særligt til dig, der overvejer at læse videre. Du kan læse mere via linket 
   
 • For dig som allerede er uddannet social- og sundhedshjælper er der mulighed for et meritforløb. 
  Social- og sundhedshjælperuddannelsen giver merit for 5 ugers skolegang og 5 mdr. praktik. Denne afkortning er placeret i starten af uddannelsen.
  En social- og sundhedsassistentuddannelse med merit for hjælper-delen vil blive på ca. 2 år. 

Vores forventninger til dig

Vi forventer, at du er indstillet på at tage ansvar for egen læring/uddannelse og er uddannelsesparat. Vi forventer at du er opsøgende og reflekterende og respekterer kravene om fortrolighed, etik og de øvrige værdier i Holstebro Kommune.
Derudover forventer vi, at du:
 

 • Har lyst til at arbejde med mennesker
 • Har et ønske om at gøre en forskel for ældre/syge borgere
 • Møder forberedt og er reflekterende over egen praksis
 • Har gennemført GF2 eller har social- og sundhedshjælperuddannelsen inkl. grundfagene Dansk (D niveau) og Naturfag (E niveau) eller lign.

Facts:

Social- og sundhedsassistentelever ansættes af kommuner eller Region Midt. Når du er ansat, får du tildelt praktiksteder - du skal altså ikke selv skaffe praktikpladser.

Holstebro Kommune samarbejder med Lemvig og Struer kommuner om rekruttering og optagelse på uddannelsen.
Du ansøger elektronisk via Ledige Job på Holstebro Kommunes hjemmeside.

Teori-perioderne foregår på Social- og Sundhedsskolen Hernings afdeling i Holstebro.
 

 

Kontakt

HR-Udvikling

Udviklingskonsulent
Lisbeth Munk 

lisbeth.munk@holstebro.dk
Tlf. 96117306

Uddannelseskonsulent
Maibritt Jensen

maibritt.jensen@holstebro.dk
Tlf. 96117316

Administrativ konsulent
Stine Hebsgaard 

stine.hebsgaard@holstebro.dk
Tlf: 96117309

HR-Udvikling
Biblioteksbygningen, 1. sal
7500 Holstebro

Organisation.personale@holstebro.dk
Tlf. 96117521