Holstebro Kommune

Socialrådgiver-studerende

subpage-img

Hvad får du ud af din studiepraktik i Holstebro Kommune?

Først og fremmest får du muligheden for at koble teori fra din uddannelse med vigtig erfaring med praksis i en kommunal organisation.

Du sætter ord og billeder på dagligdagen og prøver kræfter med opgaver, som kommunens forvaltninger og tilbud arbejder med. Vi lægger vægt på at ruste dig til at indgå i socialt arbejde på individ-, gruppe- og samfundsniveau og deltage i tæt borgerkontakt og tværfagligt samarbejde.

Du og dine medstuderende introduceres til kommunens personalepolitikker og det politiske og organisatoriske niveau. Det sker i et fælles introduktionsforløb for alle socialrådgiver-studerende i Holstebro Kommune. Desuden vil du i din studiepraktik indgå i fælles refleksionsøvelser og undervisning, så du er godt klædt på til at få mest muligt ud af din læringsperiode.

Vores forventninger til dig

Vi forventer, at du som studerende udviser høj grad af professionalisme og empati, er psykisk robust og respekterer kravene om fortrolighed, etik og de øvrige værdier i Holstebro Kommune. 

Facts 

Holstebro Kommune stiller hvert år ca. 20 studiepraktik-pladser til rådighed for socialrådgiveruddannelsen på VIA, Holstebro. Eksempelvis inden for områderne; arbejdsmarked, integration, psykiatri og handicap og børn og unge, m.fl.

Kontakt

HR-Udvikling

Uddannelseskonsulent
Kirsten Skovgaard

Kirsten.skovgaard@holstebro.dk
Tlf. 96117308

HR-Udvikling
Biblioteksbygningen, 1. sal
7500 Holstebro

Organisation.personale@holstebro.dk
Tlf. 96117521