Holstebro Kommune

Spildevand

Hvem passer på kloaknettet?

Driften og vedligeholdelsen af det forsyningens spildevandsanlæg og ledningsnet varetages af Vestforsyning Spildevand A/S. Hvis du har problemer eller spørgsmål mht. det forsynings kloaksystem kan du kontakte Vestforsyning Spildevand A/S. Ved uheld, udslip mv. til kloaksystemet skal du straks kontakte Vestforyning A/S på telefon 96 12 73 00.

Forhold der vedrører dit private kloaksystem (på egen matrikel) er du selv ansvarlig for. Ring til en autoriseret kloakmester for at få hjælp.

Hjælp Fisken kampagne

Regnvandsristen ude ved vejen skal bortlede det regnvand, der falder på vejen og intet andet.